Zlecenie 7439841 - Materiały i surowce do badań- przyspieszacze wulkanizacji:...

   
Zamówienie 7439841 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-04-21
przedmiot zlecenia
Materiały i surowce do badań- przyspieszacze wulkanizacji: Zadanie 1- Nadtlenek organiczny zdolny do pracy w gorących tunelach
/ ORGANIC PEROXIDE CAPABLE IN WORKING IN HOT TUNNELS; Zadanie 2 -Talk / TALC

Przedmiotem zamówienia jest zakup: MATERIAŁÓW I SUROWCÓW: PRZYSPIESZACZY WULKANIZACJI (modyfikatorów wulkanizacji), niezbędnych do przeprowadzenia badań i opracowania docelowych receptur nowych produktów.

Przedmiot niniejszego zapytania obejmuje nabycie 2 rodzajów przyspieszaczy wulkanizacji (modyfikatorów wulkanizacji), łącznie 496 kg, spełniających wymagania techniczne Zamawiającego wskazane poniżej dla każdego z nich - z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania (rodzaje przyspieszaczy).

Zadanie 1 Nadtlenek organiczny zdolny do pracy w gorących tunelach / ORGANIC PEROXIDE CAPABLE IN WORKING IN HOT TUNNELS
KOD CPV: 24210000-9
Nazwa kodu: Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki
Ilość: 321 kg

WYMAGANIA TECHNICZNE – PARAMETRY:
• Temperatura aktywacji: maksimum 200˚ C
• Koncentracja (%): minimum 55, maksimum 65

Zamawiający wymaga aby termin przydatności surowca w momencie jego dostawy był nie krótszy niż 4 miesięcy, przy czym przewiduje się dostawy cząstkowe, realizowane sukcesywnie zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi przez Zamawiającego.


Zadanie 2 Talk / TALC
KOD CPV: 24212650-4
Nazwa kodu: Wodorotlenek magnezu
Ilość: 175 kg

WYMAGANIA TECHNICZNE – PARAMETRY:
• BET (m2/gr): minimum 3, maksimum 4,5

Zamawiający wymaga aby termin przydatności surowca w momencie jego dostawy był nie krótszy niż 6 miesięcy, przy czym przewiduje się dostawy cząstkowe, realizowane sukcesywnie zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi przez Zamawiającego.

POZOSTAŁE WYMAGANIA:
Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia (Wielenin-Kolonia 50b, 99-210 Uniejów).
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty dot. przedmiotu ofertowania (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w surowce i materiały do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia karty charakterystyki surowca.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW JEGO REALIZACJI ZAWIERA ZAŁĄCZONE ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel zamówienia Celem realizacji zamówienia jest zakup MATERIAŁÓW I SUROWCÓW: PRZYSPIESZACZY WULKANIZACJI (modyfikatorów wulkanizacji), niezbędnych do przeprowadzenia badań i opracowania docelowych receptur nowych produktów. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup: MATERIAŁÓW I SUROWCÓW: PRZYSPIESZACZY WULKANIZACJI (modyfikatorów wulkanizacji), niezbędnych do przeprowadzenia badań i opracowania docelowych receptur nowych produktów.

Przedmiot niniejszego zapytania obejmuje nabycie 2 rodzajów przyspieszaczy wulkanizacji (modyfikatorów wulkanizacji), łącznie 496 kg, spełniających wymagania techniczne Zamawiającego wskazane poniżej dla każdego z nich - z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania (rodzaje przyspieszaczy).

Zadanie 1 Nadtlenek organiczny zdolny do pracy w gorących tunelach / ORGANIC PEROXIDE CAPABLE IN WORKING IN HOT TUNNELS
KOD CPV: 24210000-9
Nazwa kodu: Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki
Ilość: 321 kg

WYMAGANIA TECHNICZNE – PARAMETRY:
- Temperatura aktywacji: maksimum 200˚ C
- Koncentracja (%): minimum 55, maksimum 65

Zamawiający wymaga aby termin przydatności surowca w momencie jego dostawy był nie krótszy niż 4 miesięcy, przy czym przewiduje się dostawy cząstkowe, realizowane sukcesywnie zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi przez Zamawiającego.


Zadanie 2 Talk / TALC
KOD CPV: 24212650-4
Nazwa kodu: Wodorotlenek magnezu
Ilość: 175 kg

WYMAGANIA TECHNICZNE – PARAMETRY:
- BET (m2/gr): minimum 3, maksimum 4,5

Zamawiający wymaga aby termin przydatności surowca w momencie jego dostawy był nie krótszy niż 6 miesięcy, przy czym przewiduje się dostawy cząstkowe, realizowane sukcesywnie zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi przez Zamawiającego.

POZOSTAŁE WYMAGANIA:
Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia (Wielenin-Kolonia 50b, 99-210 Uniejów).
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty dot. przedmiotu ofertowania (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w surowce i materiały do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia karty charakterystyki surowca.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW JEGO REALIZACJI ZAWIERA ZAŁĄCZONE ZAPYTANIE OFERTOWE.
branża Materiały chemiczne
podbranża środki chemiczne
kody CPV 24000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się