Przetarg 7967088 - Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta...

   
Analizuj Zamówienie 7967088 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-15
przedmiot ogłoszenia
Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa (POIS.01.05.00-00-0001/19- 00), współfinansowanego ze środk
ów Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystry bucja ciepła i chłodu.
- Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze środków7 Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa (POIS.01.05.00-00-0001/19- 00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystry bucja ciepła i chłodu.
- Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze środków7 Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
Dostawa materiałów spawalniczo-ściernych, z podziałem na 2 części:
Część 1. Dostawa spoiwa manganowo -krzemowego,
Część 2. Dostawa ściernic, tarcz i elektrod, dla zadań realizowanych w ramach Projektów pn.
Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa (POIS.Ol.05.00-00- 0001/19-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów (POIS.Ol.06.02-00- 0018/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określa:
- Załącznik nr 1 do SWZ (formularz Oferta dla Części 1),
- Załącznik nr 2 do SWZ (formularz Oferta dla Części 2).
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża sieci co
kody CPV 14811300, 44315100, 44512700
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się