Przetarg 7669450 - Kompleksowe utrzymanie wybiegów dla psów Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7669450 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-01
przedmiot ogłoszenia
Kompleksowe utrzymanie wybiegów dla psów
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.73.2020

1. Zakres zamówienia obejmuje:
Utrzymani
e i naprawę 9 wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Lublina, stanowiących własność Gminy Lublin w tym:
I. Kompleksowe utrzymanie terenu.
I/1. Utrzymanie terenów w czystości.
I/2. Opróżnianie koszy na psie odchody.
I/3. Koszenie trawników z wygrabieniem.
I/4. Wygrabienie liści z trawników i skupin: wiosenne i jesienne.
I/5. Regeneracja zdewastowanych trawników.
I/6. Pielęgnacja drzew.
I/7. Pielęgnacja skupin krzewów i żywopłotów.
II.Utrzymanie, naprawa i konserwacja wyposażenia: ogrodzenie, bramy, furtki, kosze na psie odchody, tablice regulaminowe i informacyjne, urządzenia zabawowe dla psów i psie toalety.
II/1. Utrzymanie.
II/2. Konserwacja.
II/3. Dostawa i montaż koszy na psie odchody.
II/4. Utrzymanie i naprawa urządzeń zabawowych.
II/5. Wymiana piasku w toalecie.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540170099-N-2020 z dnia: 2020-09-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-10, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-16, godzina: 11:00
branża Sprzątanie, Tereny zielone
podbranża sprzątanie terenu, zieleń
kody CPV 50800000, 77310000, 77314100, 77340000, 90600000, 90900000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się