Przetarg 8878066 - Kompleksowe Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z...

   
Analizuj Zamówienie 8878066 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-02
przedmiot ogłoszenia
Kompleksowe Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

Część 1: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzial
ności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych- Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych

Część 2: Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością pozamedyczną i posiadanym mieniem

Część 3: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Część 4: Ubezpieczenie komunikacyjne

PCZ.ZP.04/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00152379/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-11 10:00
Po zmianie:
2022-05-16 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-11 12:00
Po zmianie:
2022-05-16 12:00
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8793305 2022-05-16
godz. 11:00
POLITECHNIKA ŁÓDZKA „Ubezpieczenie mienia wybranych jednostek organizacyjnych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Łódzkiej” Numer referencyjny: RAP.383.10.2022.AGN.U. Zamówienie obejmuje ubezpieczenie mie...
8886929 2022-05-16
godz. 12:00
CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE SP. Z O.O. Usługa ubezpieczenia "Centrum Medycznego w Łańcucie" Sp. z o.o. Przedmiotem postępowania jest:1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczn...
8894888 2022-05-18
godz. 11:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W RZESZOWIE Ubezpieczenie 16 uczniów i 2 opiekunów wyjeżdżających do Portugalii w ramach projektu ERASMUS+ nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012124 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
8873605 2022-05-19
godz. 00:00
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OŻAROWICE Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności przez Oczyszczalnię Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach przy ul. Tarnogórskiej 67.
8899506 2022-05-23
godz. 12:00
NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA Kompleksowe ubezpieczenie mienia i ryzyk Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym ubezpieczeniu mienia i ryzyk Narodowego Instytu...
8905897 2022-05-24
godz. 12:00
URZĄD GMINY RYMANÓW Usługa ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży Placówek Oświatowych oraz Wychowanków Placówek Oświatowo-Wychowawczych i Ubez. OC Pracowników Placówek Oświatowych i Oświatowo –Wychowawczych Gmin...
8909534 2022-05-25
godz. 10:00
SUPRA BROKERS S.A. USŁUGA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA Usług...
8879166 2022-05-30
godz. 10:00
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Usługa ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw NIEszczęśliwych wypadków osób wyjeżdżających służbowo/kierowanych z PW za granicę Numer referencyjny: ZP.U.ML.15.2022 Przedmiotem zamówienia...
8875766 2022-05-30
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KRAKOWIE Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie (2 Części) Numer referencyjny: ZP 12/2022 Przedmiotem z...
8903172 2022-06-09
godz. 09:00
POLITECHNIKA ŚLĄSKA Ubezpieczenia mienia, OC, komunikacyjne oraz lotnicze. Znak sprawy: IA1.283.36.2022.TB. Numer referencyjny: IA1.283.36.2022.TB 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia mienia, OC, k...