Zlecenie 8539465 - IN.271.6.59.2021 Świadczenie usług związanych z...

   
Zamówienie 8539465 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-18
przedmiot zlecenia
IN.271.6.59.2021 Świadczenie usług związanych z określeniem wartości rynkowej działek i lokali mieszkalnych oraz inwentaryza
cją lokali w 2022 roku wg potrzeb Zamawiającego.

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena Wycena działki niezabudowanej: cena za jedną działkę 1 usługa 2 Cena Wycena działki zabudowanej: cena za jedną działkę 1 usługa 3 Cena Wycena lokalu mieszkalnego: cena za jeden lokal 1 usługa 4 Cena Inwentaryzacja lokalu mieszkalnego: cena za jeden lokal 1 usługa 5 Cena Sporządzenie arkusza danych ewidencyjnych lokali: cena za 1 lokal 1 usługa 6 Cena Określenie wartości służebności przesyłu: cena za jedną nieruchomość 1 usługa 7 Cena Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego: cena za 1 sztukę 1 usługa 8 Cena Wycena w celu ustalenia opłaty planistycznej 1 usługa
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8561038 2021-12-02
godz. 00:00
URZĄD MIASTA I GMINY OLKUSZ Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową: wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości.
8553087 2021-12-02
godz. 09:45
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA W OPOLU 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Wycena do celów księgowych (w tym amortyzacji) budynków i budowli położonych na terenie woj. opolskiego, powiatu brzeskiego, głubczyckiego, kluczborskiego i...
8553848 2021-12-02
godz. 09:45
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Wycena do celów księgowych (w tym amortyzacji) budynków i budowli położonych na terenie woj. opolskiego, powiatu brzeskiego, głubczyckiego, kluczborskiego i strzeleckiego
8540127 2021-12-02
godz. 15:15
GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości na terenie Miasta Świdwin w 2022 roku Wymagania dotyczące wykonania zamówienia: 1. Operat szacunkowy należy prze...
8557922 2021-12-03
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.
8565651 2021-12-06
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU Sporządzenie 14 szt. operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych w gminach Drobin, Stara Biała, Słupno
8552136 2021-12-07
godz. 16:00
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY GÓRNICTWA SUROWCÓW CHEMICZNYCH CHEMKOP SP. Z O.O. Świadczenie usług przez rzeczoznawcę majątkowego, posiadającego uprawnienia zawodowe, w rozumieniu art. 174 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
8559736 2021-12-09
godz. 10:00
URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2022 Część 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywn...
8563023 2021-12-13
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY RYN Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego-wyceny nieruchomości na terenie miasta i gminy Ryn
8563719 2021-12-17
godz. 13:00
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW S.A. Nr przetargu 2/MM/2021 z dnia 30.11.2021 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów, a także prawa własności posadowionych na tych gruntach budynków