Zlecenie 7323824 - DSPS/09/2020 udzielenie świadczeń w zakresie: Zadanie nr 1...

   
Zamówienie 7323824 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-07
przedmiot zlecenia
DSPS/09/2020
udzielenie świadczeń w zakresie:
Zadanie nr 1
Opracowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kursu
specjalizacyjnego w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej Moduł I bloku podstawowego Podstawy zagadnień medycznych dla psychologów wraz z opracowaniem materiałów dydaktycznych oraz 3 pytań do kolokwium końcowego z Modułu I bloku podstawowego z zakresu prowadzonych zajęć o tematyce:
1) Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii-aspekty kliniczne-3 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
2) Podstawy farmakodynamiki i farmakokinetyki leków, ze szczególnym uwzględnieniem leków psychotropowych-3 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
3) Wpływ leków psychotropowych na stan somatyczny-podstawy/ np. objawy uboczne, ryzyko zatrucia związane z przedawkowaniem-2 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
4) Zaburzenia psychiczne lub psychopatologiczna manifestacja (ostra i przewlekła) zaburzeń i chorób z uwzględnieniem schorzeń neurologicznych, hormonalnych, metabolicznych, onkologicznych, kardiologicznych-6 godzin dydaktycznych (godzina dydaktyczna - 45min)
5) Psychologia bólu: Bóle psychogenne i bóle o przyczynach organicznych. Bóle związane z nagłymi stanami zagrażającymi życiu-2 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
6) Podstawy wiedzy medycznej o najczęstszych chorobach somatycznych i stanach nagłych uwzględniających psychologiczne funkcjonowanie chorego.-2 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
7) Psychologiczna adaptacja do przewlekłych chorób somatycznych z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego.-2 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
8) Podstawowe badania laboratoryjne, obrazowe i elektrofizjologiczne w medycynie, ich znaczenie diagnostyczne-3 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
9) Podstawy wiedzy z zakresu psychiatrii (dorosłych)-2 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
10) Podstawy wiedzy z zakresu psychiatrii ( dzieci i młodzieży)-2 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)-2 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
11) Podstawy wiedzy medycznej na temat etiopatogenezy, symptomatologii i leczenia chorób wieku dziecięcego z uwzględnieniem wieku dziecka, przebiegu (ostrego
i przewlekłego) oraz obszaru choroby-3 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
Zadanie nr 2
Opracowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kursu specjalizacyjnego
w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej Moduł II bloku podstawowego Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wraz z opracowaniem materiałów dydaktycznych oraz 3 pytań do kolokwium końcowego z Modułu II bloku podstawowego z zakresu prowadzonych zajęć o tematyce:
1) Pojęcie normy i patologii psychicznej-2 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
2) Obraz kliniczny zaburzeń nerwicowych (objawy i zespoły)-4 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
3) Obraz kliniczny zaburzeń osobowości i zachowania (objawy i zespoły)-3 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
4) Obraz kliniczny zaburzeń afektywnych (objawy i zespoły)-3 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
5) Obraz kliniczny zaburzeń psychotycznych (objawy i zespoły)-3 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
6) Obraz kliniczny innych zaburzeń: organicznych i zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (objawy
i zespoły)-2 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
7) Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i zmiany w obrazie klinicznym-2 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
8) Zaburzenia i dysfunkcje życia seksualnego-3 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
9) Cechy i stopnie zaburzeń rozwoju psychicznego-2 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna - 45min)
Zadanie nr 3
1) Pełnienie obowiązków kierownika specjalizacji dla 2 specjalizantów w ramach projektu pn. Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja, kursy i szkolenia inne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się