Zlecenie 8039631 - Drobne roboty remontowe i awaryjne naprawy w zakresie...

   
Zamówienie 8039631 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-03-25
przedmiot zlecenia
Drobne roboty remontowe i awaryjne naprawy w zakresie elementów wyposażenia peronów na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Nowy
m Sączu

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie drobnych robót o charakterze konserwacyjno- utrzymaniowym, roboty remontowe związane z bieżącą naprawą elementów małej architektury tj. ławek, koszy, wiat siedziskowych, stojaków rowerowych, oznakowania stałego oraz gablot informacyjnych na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu. Postępowanie ma na celu wyłonienie Wykonawców w celu zawarcia umowy ramowej. Zakres robót budowlanych obejmował będzie : - roboty blacharskie, - roboty stolarskie, - roboty malarskie, - drobne roboty ślusarskie, - roboty betonowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku -Opisie Przedmiotu Zamówienia.
branża Tereny zielone
podbranża mała architektura
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się