Przetarg 8857062 - Dostosowanie obiektów SPS ZOZ w Lęborku do warunków...

   
Analizuj Zamówienie 8857062
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-21
przedmiot ogłoszenia
Dostosowanie obiektów SPS ZOZ w Lęborku do warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie podziału budynku głównego Szpitala na strefy pożarowe

1. Przedmiotem zamówienia jest zapro
jektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania obiektów SPS ZOZ w Lęborku do warunków ochrony przeciwpożarowej – podział budynku głównego Szpitala na strefy pożarowe. Zespół zabudowy budynku głównego Szpitala znajduje się na dz. nr 243 obr. 7 m. Lęborka.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ, w skład której wchodzi: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku głównego SPS ZOZ w Lęborku, Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla budynku głównego Szpitala w Lęborku oraz zgoda Wojewody Pomorskiego na odstąpienie od stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie.

ZP-TP/17/22
branża Ochrona, Projektowanie
podbranża sprzęt i instalacje p-poż, projekt w branży ochrona
kody CPV 31625200, 45000000, 45110000, 45300000, 45400000, 71220000, 71320000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt i instalacje p-poż , projekt w branży ochrona

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8879991 2022-05-20
godz. 09:30
MIEJSKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STĄPORKOWIE Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratow...
8909317 2022-05-20
godz. 11:00
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ koc gaśniczy z włókna szklanego min. 1,8 Lp. Nazwa materiału Ilość ZWP Jedn. miary w ZWP Termin dostawy ; 1 koc gaśniczy z włókna szklanego 1,8mx1,4 m 2 szt. do 03.06.2022 r.
8898710 2022-05-20
godz. 11:00
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Przeglądy i naprawy stałych Urządzeń gaśnicznych (SUG) w instalacji sprężającej Sękocin
8903808 2022-05-24
godz. 10:30
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Politechniki Częstochowskiej Część 1: Przeglądy, konserwacja i utrzymanie systemów oddymiania pionowych dróg ewa...
8887499 2022-05-24
godz. 11:00
ELEKTROCIEPŁOWNIA POMORZANY Przeglądy i konserwacje oraz naprawy sprzętu ppoż. w EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.
8897475 2022-05-26
godz. 10:00
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji systemu sygnalizacji pożaru w celu dostosowania budynku WSSE w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16. Przedmiotem zamówienia jest...
8879111 2022-05-30
godz. 10:00
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KIKOLE Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kikół Numer referencyjny: OSP.PN.271.01.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki ...
8901353 2022-05-31
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY WĘGORZEWO Sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Jaracza 30 w Węgorzewie. Przedmiotowy budynek wchodzi w skład węzła kolejowego w...
8894548 2022-06-03
godz. 09:00
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYK Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji ppoż z nawodnionymi pionami hydrantowymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Śląskich 185-193A we Wrocławiu.
8904567 2022-06-03
godz. 14:00
VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A. Realizacja przeglądów oraz prac serwisowych wyłazów ppoż (klap stropowych) Budynek Główny, maszynownia oraz kotłownia, EC Karolin