Przetarg 7745207 - dostawy rękawic jednorazowych Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7745207 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-09
przedmiot ogłoszenia
dostawy rękawic jednorazowych
Numer referencyjny: ZP.14.PN.2020

rekawice diagnostyczne latexowe niesterylne,bezpudrowe jednor
azowe kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń , grubość rękawicy w części palca 0,13mm do 0,15 mm,rękawice o długości min.240mm ,brzeg mankietu równomiernie zrolowany ,rekawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1( z wyłączeniem pkt. 5.3.2) -2.-3 lub równoważną oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671,zgodne z normą EN455-1.2.3.4 EN420 posiadające AQL 1,0 oznakowane fabrycznie na opakowaniu spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej kat.III , rozmiar S, op 995.

rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe niesterylne jednorazowe , kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń ,grubość rękawicy w części palca min.0,11mm długość min.240mm zgodne z normą EN455-1.2.3.4. oraz EN3743 lub równoważną, oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671 ,posiadające AQL 1,0 ,oznakowane fabrycznie na opakowaniu spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej kat.I. op 150.


Rękawice nitrylowe teksturowane bez pudrowe, teksturowane na opuszk: palec: min. 0,10mm 0,02mm, dłoń: 0,07 0,01mm mankiet: 0,06 długość min.240mm, bez protein lateksu mankiet rolowany, posiadające AQL 1,0 przebadane na przenikanie substancji chemiczych zgodnie z normą EN 374-3,EN 455, oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671.Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat.III ,dopuszczone do kontaktu z żywnościa.op.2480.

szczegóły zamówienia w zał. nr 3.1, nr 3.2, nr 3.3 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: rekawice diagnostyczne latexowe niesterylne...
rekawice diagnostyczne latexowe niesterylne,bezpudrowe jednorazowe kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń , grubość rękawicy w części palca 0,13mm do 0,15 mm,rękawice o długości min.240mm ,brzeg mankietu równomiernie zrolowany ,rekawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1( z wyłączeniem pkt. 5.3.2) -2.-3 lub równoważną oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671,zgodne z normą EN455-1.2.3.4 EN420 posiadające AQL 1,0 oznakowane fabrycznie na opakowaniu spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej kat.III , rozmiar S, op 995.

Część nr: 2 Nazwa: rękawice diagnostyczne winylowe...
rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe niesterylne jednorazowe , kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń ,grubość rękawicy w części palca min.0,11mm długość min.240mm zgodne z normą EN455-1.2.3.4. oraz EN3743 lub równoważną, oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671 ,posiadające AQL 1,0 ,oznakowane fabrycznie na opakowaniu spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej kat.I. op 150.

Część nr: 3 Nazwa: rękawice nitrylowe teksturowane...
Rękawice nitrylowe teksturowane bez pudrowe, teksturowane na opuszk: palec: min. 0,10mm 0,02mm, dłoń: 0,07 0,01mm mankiet: 0,06 długość min.240mm, bez protein lateksu mankiet rolowany, posiadające AQL 1,0 przebadane na przenikanie substancji chemiczych zgodnie z normą EN 374-3,EN 455, oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671.Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat.III ,dopuszczone do kontaktu z żywnościa.op.2480. szczegóły zamówienia w zał. nr 3.1, nr 3.2, nr 3.3 do SIWZ
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp, Medyczna
podbranża odzież ochronna i robocza, materiały medyczne
kody CPV 18424300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się