Przetarg 7160460 - Dostawy płynów infuzyjnych, albumin ludzkich, preparatów...

   
Analizuj Zamówienie 7160460 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-15
przedmiot ogłoszenia
Dostawy płynów infuzyjnych, albumin ludzkich, preparatów żywieniowych, plastrów i sprzętu laboratoryjnego.
Numer referencyj
ny: SZP V-T/Z/IV/2019

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, albumin ludzkich, preparatów żywieniowych, plastrów i sprzętu laboratoryjnego w okresie 24 miesięcy dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Strzelinie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 pakietów w ilości i asortymencie wyszczególnionym w specyfikacji asortymentowo– cenowej zgodnie z załącznikami nr 2 do specyfikacji.
branża Medyczna
podbranża leki, sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33141112, 33692500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się