Przetarg 8535901 - Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół...

   
Analizuj Zamówienie 8535901 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-17
przedmiot ogłoszenia
Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie w 2022 r.

Część 1: Przedmiotem zamówie
nia jest sukcesywna dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych oraz wędlin w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SWZ – OPZ dla cz.1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 07:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia składanego pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Termin ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia).Zamawiający wymaga dostarczania towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, iż jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy) zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji).

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i nabiału w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SWZ – OPZ dla cz.2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 07:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia składanego pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Termin ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia).Zamawiający wymaga dostarczania towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, iż jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy) zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji).

Część 3: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego pieczywa w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SWZ – OPZ dla cz.3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 07:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia składanego pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Termin ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia).Zamawiający wymaga dostarczania towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, iż jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy) zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji).

Część 4: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb i mrożonek w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SWZ – OPZ dla cz. 4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 07:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia składanego pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Termin ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia).Zamawiający wymaga dostarczania towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, iż jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy) zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji).

Część 5: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SWZ – OPZ dla cz.5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 07:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia składanego pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Termin ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia).Zamawiający wymaga dostarczania towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, iż jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy) zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji).

Część 6: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SWZ – OPZ dla cz.6. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 07:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia składanego pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Termin ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia).Zamawiający wymaga dostarczania towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, iż jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy) zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji).

Część 7: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych oraz świeżych jajek i miodu w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SWZ – OPZ dla cz.7. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 07:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia składanego pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Termin ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia).Zamawiający wymaga dostarczania towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, iż jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy) zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji).

ZP-A.271.82.258.2021
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 3000000, 3142100, 3142500, 15100000, 15112000, 15113000, 15131130, 15200000, 15330000, 15411000, 15500000, 15600000, 15800000, 15810000, 15890000, 15894300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8569571 2021-12-09
godz. 09:00
ZAKŁAD KARNY W GARBALINIE „Dostawy mrożonek i tłuszczy na potrzeby jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu łódzkiego” Część 1: 1) Brokół mrożony -3280 kg2) Kalafior mrożony 20/40 -4050 kg3) Marchewka mroż...
8566448 2021-12-09
godz. 09:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU Dostawa wyrobów cukierniczych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
8564596 2021-12-09
godz. 10:00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W ŚWIEBODZINIE Dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych, pozostałego mięsa z ryb do stołówki Publicznego Przedszkola nr 3 w Świebodzinie.
8555475 2021-12-09
godz. 10:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach Część 1: Drób świeży Część 2: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Część 3: Dział spożywc...
8545057 2021-12-09
godz. 12:00
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE Zakup z sukcesywną dostawą dla Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie oraz oddziału zamiejscowego w Nasutowie świeżych jaj kurzych ( rozmiar L ) dokonywany zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiają...
8545993 2021-12-10
godz. 00:00
ŻŁOBEK PUBLICZNY W MIĘKINI Dostawa artykułów sypkich do Żłobka Publicznego w Miękin
8569599 2021-12-13
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNY Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa i nabiału na potrzeby SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie z podziałem na części Część 1: PIECZYWO Część 2: ART. MLECZARSKIE Częś...
8523713 2021-12-14
godz. 11:30
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU Sprzedaż wraz z dostawą różnych artykułów spożywczych Numer referencyjny: DPS.DAG.273.03.2021.PM Sprzedaż wraz z dostawą różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej, ulica Kochc...
8554943 2021-12-15
godz. 13:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki w Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza
8526738 2021-12-16
godz. 11:30
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU Sprzedaż wraz z dostawą pieczywa Numer referencyjny: DPS.DAG.273.04.2021.PM Sprzedaż wraz z dostawą pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej, ul. Kochcicka 14, 42-700 Lubliniec Przedmiotem zamówi...