Przetarg 8879146 - Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2022...

   
Analizuj Zamówienie 8879146 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-03
przedmiot ogłoszenia
Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2022 roku - MIĘSO CZERWONE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE, WĘDLINY Z MIĘSA CZERWONE
GO, DRÓB, WĘDLINY DROBIOWE (zamówienie z podziałem na 4 części) Numer referencyjny: ZP/37/2022
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2021 roku – MIĘSO CZERWONE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE, WĘDLINY Z MIĘSA CZERWONEGO, DRÓB, WĘDLINY DROBIOWE.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 następujące części:
1) Część nr 1 Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2022 roku – MIĘSO CZERWONE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE
2) Część nr 2 Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2022 roku - WĘDLINY Z MIĘSA CZERWONEGO
3) Część nr 3 Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2022 roku- DRÓB,
4) Część nr 4 Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2022 roku- WĘDLINY DROBIOWE
3. Szczegółową specyfikację ilościową określają załączniki nr 1A, 1B, 1C oraz 1D do SWZ. Załączniki te stanowią równocześnie formularze kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania stanowią: Załączniku nr 6, 7, 8, oraz 9 do SWZ
Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2022 roku – MIĘSO CZERWONE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2022 roku - MIĘSO CZERWONE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE Szczegółową specyfikację ilościową określa załącznik nr 1A, do SWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania stanowi Załączniku nr 6 do SWZ
Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2022 roku - WĘDLINY Z MIĘSA CZERWONEGO Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2022 roku - Wędliny z mięsa czerwonego. Szczegółową specyfikację ilościową określa załącznik nr 1B, do SWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania stanowi Załączniku nr 7 do SWZ
Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2022 roku- DRÓB, Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2022 roku - Drób Szczegółową specyfikację ilościową określa załącznik nr 1C, do SWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania stanowi Załączniku nr 8 do SWZ
Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2022 roku- WĘDLINY DROBIOWE Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2022 roku - Wędliny drobiowe Szczegółową specyfikację ilościową określa załącznik nr 1D, do SWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania stanowi Załączniku nr 9 do SWZ
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8908382 2022-05-23
godz. 09:00
GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Dostawa produktów spożywczych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
8914708 2022-05-23
godz. 12:00
AMW REWITA SP. Z O.O. Dostawa mięsa drobiowego i wyrobów drobiowych wraz z transportem i rozładunkiem
8907244 2022-05-23
godz. 14:00
HUTA BANKOWA SP. Z O.O. Woda pitna
8906722 2022-05-24
godz. 10:00
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sukcesywne napojów gazowanych i niegazowanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.2. Szczegółowe okre...
8904695 2022-05-24
godz. 11:00
KOPALNIA SOLI WIELICZKA S.A. Dostawa wody pitnej i napojów bezalkoholowych
8904706 2022-05-26
godz. 13:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358 W WARSZAWIE Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana J. Zamoyskiego.
8921821 2022-05-27
godz. 11:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W SUCHOWOLI DOSTAWA MLEKA I JEGO PRZETWORÓW.
8916578 2022-05-27
godz. 12:00
WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE AQUA-ZDRÓJ SP. Z O.O. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu w podziale na 4 części. Cz...
8921075 2022-05-30
godz. 10:00
STOWARZYSZENIE MORENA Czas na Młodzież 2019 1. Dostarczanie artykułów spożywczych, na potrzeby Stowarzyszenia Morena, Ilości zamawianych artykułów będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego. 2. Artykuły spo...
8904111 2022-05-30
godz. 10:00
CIECH S.A. Dzierżawa ekspresów do kawy oraz dostawa kawy dla wskazanych Spółek Grupy CIECH w Polsce