Przetarg 7261397 - Dostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej...

   
Analizuj Zamówienie 7261397 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-01-03
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer referencyjny: NZ- ER/II/PN/01/
20
Wartość bez VAT: 273 400 000.00 PLN
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa statku obejmująca jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ – opis techniczny, oraz zał. nr 11 – Wzór umowy. Przedmiotem zamówienia jest również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.2. Statek ma być zaprojektowany na potrzeby żeglugi nieograniczonej oraz posiadać konstrukcję i wyposażenie umożliwiające pełnienie funkcji specjalnych w odniesieniu do:1) poszukiwania i ratowania życia na morzu.2) działań interwencyjnych wykonywanych w celu ratowania życia na morzu, ochrony ludności i środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa morskiego.3) zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego.4) działań innych, polegających na stworzeniu możliwości wykorzystania statku, jako uniwersalnej platformy dla działań lub wsparcia działań, prowadzonych przez inne podmioty (np. prowadzenie prac podwodnych, wydobycie produktów ropopochodnych z wraków itp.).
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża sprzęt pływający
kody CPV 34510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się