Przetarg 7449448 - Dostawa urządzenia rentgenowskiego przeznaczonego do...

   
Analizuj Zamówienie 7449448 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-04-27
przedmiot ogłoszenia
Dostawa urządzenia rentgenowskiego przeznaczonego do prześwietlania samochodów wraz z jego instalacją, montażem, budową infr
astruktury towarzyszącej – teren drogowego przejścia granicznego w Zosinie Numer referencyjny: 0601-ILZ.260.12.2020
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania pojazdów wraz z instalacją, montażem, budową infrastruktury towarzyszącej na terenie drogowego przejścia granicznego w Zosinie.2. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym w szczególności: minimalnych parametrów i wymagań funkcjonalno-technicznych urządzenia rentgenowskiego, zwanego dalej „urządzeniem RTG”, charakterystycznych parametrów budowy infrastruktury towarzyszącej oraz szczegółów sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1 zostały określone i opisane odpowiednio: w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy.
branża Edukacja, szkolenia, Medyczna, Projektowanie
podbranża kursy i szkolenia inne, sprzęt medyczny, projekt budowlany
kody CPV 33111300, 38582000, 45000000, 45100000, 45200000, 45210000, 48000000, 71220000, 71248000, 79632000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się