Przetarg 7905188 - Dostawa testów do oznaczania przeciwciał SARS-CoV-2 w...

   
Analizuj Zamówienie 7905188 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa testów do oznaczania przeciwciał SARS-CoV-2 w klasie IgG na analizatorze immunologicznym I2-P Analyzer – ZP/PN-29/20
Numer referencyjny: ZP/PN-29/20

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy testów do oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych
i innego asortymentu potrzebnego do wykonania 11 160 badań na posiadanym przez Zamawiającego automatycznym analizatorze immunologicznym I2-P Analyzer firmy Euroimmun.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7
do SIWZ.
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33696200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się