Zlecenie 7442279 - Dostawa systemu informatycznego wraz z przekazaniem praw...

   
Analizuj Zamówienie 7442279 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-04-22
przedmiot zlecenia
Dostawa systemu informatycznego wraz z przekazaniem praw autorskich (wartości niematerialnej i prawnej), który będzie służył
do świadczenia e-usługi optymalizacji wykorzystania czasu pracy punktu usługowego i cross sellingu świadczonych usług oraz produktów im towarzyszących.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego, wraz z prawami autorskimi do niego, który będzie służył do świadczenia e-usługi optymalizacji wykorzystania czasu pracy punktu usługowego i cross sellingu świadczonych usług oraz produktów im towarzyszących Cel zamówienia Celem zamówienia jest dostawa wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego wraz z prawami autorskimi do niego, który będzie służył do świadczenia e-usługi optymalizacji wykorzystania czasu pracy punktu usługowego i cross sellingu świadczonych usług oraz produktów im towarzyszących. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego (zwanego dalej „Systemem”), wraz z prawami autorskimi do niego, który będzie służył do świadczenia e-usługi optymalizacji wykorzystania czasu pracy punktu usługowego i cross sellingu świadczonych usług oraz produktów im towarzyszących. Dostawca Systemu będzie zobowiązany do dostarczenia:

A. Specyfikacji funkcjonalno technicznej (szczegółowo opisującej wszystkie algorytmy (sposób działania poszczególnych funkcjonalności) Systemu, przykładowo takie algorytmy jak identyfikacja trendów i sezonowości, szacowanie popytu, porównywanie atrakcyjności lokalizacji z perspektywy poszczególnych rodzajów punktów usługowych, wyszukiwanie dostępnych usług z uwzględnieniem lokalizacji i możliwości przemieszczania się przez użytkownika, modelowania warunków rezerwacji usługi i ich anulacji, naliczania opłat za anulacje i pozostałe algorytmy funkcjonalności Systemu opisanych poniżej) oraz projektu bazy danych Systemu.
B. Wersji testowej Systemu, która zostanie udostępniona pierwszym użytkownikom w celu zgłoszenia uwag i sugestii.
C. Wersji produkcyjnej Systemu – należy założyć, iż około 20% funkcjonalności Systemu ulegnie zmianie (poprzez modyfikację wcześniej stworzonych funkcjonalności lub dodanie nowych).

W ramach dostawy poszczególnych modułów Systemu, jego wersji testowej i wersji produkcyjnej, dostawca zostanie zobowiązany do każdorazowej instalacji i uruchomienia Systemu.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 72268000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się