Przetarg 7225050 - Dostawa syntezatora peptydowego z akcesoriami i związkami...

   
Analizuj Zamówienie 7225050 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-11
przedmiot ogłoszenia
Dostawa syntezatora peptydowego z akcesoriami i związkami chemicznymi dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Numer referen
cyjny: A120-211-164/19/MK
1. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38500000-0 (aparatura kontrolna i badawcza).2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa syntezatora peptydowego z wyposażeniem oraz akcesoriami, materiałami zużywalnymi i związkami chemicznymi do syntez, zwanego dalej „sprzętem” dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.3. Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63,80-308 Gdańsk, POLSKA, pok. A105.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.5. Zamówienie obejmuje:1) dostawę sprzętu, jego instalację oraz montaż;2) szkolenie w zakresie uruchomienia, podstawowej obsługi i konserwacji sprzętu dla 2 osób, wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia nie później niż w terminie, o którym mowa w rozdz. IV SIWZ.6. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt wymieniony w załączniku nr 1a do SIWZ na okres 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 5 do SIWZ.7. Zamawiający informuje, że zakup będzie współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, tytuł projektu: „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej” (akronim „GlassPoPep”), realizowany w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – Techmatstrateg. Umowa nr TECHMATSTRATEG2/406384/7/NCBR/2019.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się