Przetarg 7308528 - Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7308528 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Ta
rnobrzegu
Numer referencyjny: WSz-II.4.291.6.2020

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków kontrastowych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 7 pakietach.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
3. Zamawiający dla Pakietu 5 wymaga, aby oferowany preparat posiadał rejestrację do stosowania u dzieci w tym u noworodków, potwierdzoną w karcie charakterystyki.
4. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe i należy je traktować jako nieobowiązujące. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
6. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1
1. Kontrasty RTG 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2
1. Kontrasty RTG 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3
1. Kontrasty RTG 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4
1. Kontrasty do MRI 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5
1. Kontrasty MRI 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6
1. Kontrasty do MRI 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 7
1. Kontrasty do MRI 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33696000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się