Przetarg 7885302 - dostawa środków kontrastowych dla Szpitala...

   
Analizuj Zamówienie 7885302 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-18
przedmiot ogłoszenia
dostawa środków kontrastowych dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle
Numer referencyjny: PN/38/2020

Dostawa środków kontra
stowych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle:
Pakiet 1 – środki kontrastowe (IOPROMIDUM, BARIUM SULFURICUM),
Pakiet 2 – środki kontrastowe (IOMEPROLUM),
Pakiet 3 – środki kontrastowe (IODIXANOL)
zgodnie z Załącznikiem nr 2 formularz cenowy i Załącznikiem nr 1 formularz ofertowy o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: środki kontrastowe (IOPROMIDUM, BARIUM SULFURICUM),
środki kontrastowe (IOPROMIDUM, BARIUM SULFURICUM),zgodnie z Załacznikiem nr 2 formularz cenowy i Załacznikiem nr 1 formularz ofertowy o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Część nr: 2 Nazwa: środki kontrastowe (IOMEPROLUM),
środki kontrastowe (IOMEPROLUM),zgodnie z Załacznikiem nr 2 formularz cenowy i Załacznikiem nr 1 formularz ofertowy o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Część nr: 3 Nazwa: środki kontrastowe (IODIXANOL)
środki kontrastowe (IODIXANOL) zgodnie z Załacznikiem nr 2 formularz cenowy i Załacznikiem nr 1 formularz ofertowy o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33696000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się