Przetarg 7547529 - Dostawa środków dezynfekcyjnych Numer referencyjny:...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7547529 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-19
przedmiot ogłoszenia
Dostawa środków dezynfekcyjnych
Numer referencyjny: 9/ZP/20

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dez
ynfekcyjnych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony został przez Zamawiającego na 7 odrębnych części:
Część nr 1 - Środki do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk oraz pielęgnacji rąk.
Część nr 2 - Środki maszynowej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego w myjniach – dezynfektorach Getinge 46-5 oraz pielęgnacji narzędzi chirurgicznych.
Część nr 3 - Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego.
Część nr 4 - Preparaty do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni w tym powierzchni trudnodostępnych.
Część nr 5 - Środki do dezynfekcji ran, skóry i błon śluzowych, mycia ciała i płukania jamy ustnej.
Część nr 6 - Preparaty do dezynfekcji skóry i błon śluzowych przed zabiegami inwazyjnymi.
Część nr 7 – Preparaty do dezynfekcja do myjni endoskopowej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Środki do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk oraz pielęgnacji rąk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Środki maszynowej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego w myjniach – dezynfektorach Getinge 46-5 oraz pielęgnacji narzędzi chirurgicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Preparaty do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni w tym powierzchni trudnodostępnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Część nr: 5 Nazwa: Środki do dezynfekcji ran, skóry i błon śluzowych, mycia ciała i płukania jamy ustnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Część nr: 6 Nazwa: Preparaty do dezynfekcji skóry i błon śluzowych przed zabiegami inwazyjnymi
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Część nr: 7 Nazwa: Preparaty do dezynfekcja do myjni endoskopowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33631600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się