Przetarg 8880681 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa...

   
Analizuj Zamówienie 8880681 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-04
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Część 1: 6.1. Część 1 Nazwa: Dostawa stacji roboczyc
h, zasilaczy awaryjnych (UPS), laptopów i oprogramowania biurowego.6.1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 80 szt. zestawów komputerowych wraz z monitorami, 50 szt zasilaczy awaryjnych (UPS-ów), 15 szt. laptopów z systemem operacyjnym raz 50 szt. licencji na oprogramowanie biurowe.

Część 2: 6.2. Część 2 Nazwa: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3.6.2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. kolorowego laserowego urządzenia wielofunkcyjne A3.

Część 3: 6.3. Część 3 Nazwa: Zakup UPS serwerowego6.3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. UPS serwerowego o mocy co najmniej 6000 VA/5400 W.

ZP.271.10.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00152399/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-12 12:00
Po zmianie:
2022-05-16 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-12 12:05
Po zmianie:
2022-05-16 12:05
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30200000, 30213100, 30213300, 30231300, 30232110, 48000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8906557 2022-05-29
godz. 23:59
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Zakup licencji wieczystych Foxit PDF Editor-18szt
8880823 2022-05-30
godz. 10:00
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Dostawa sprzętu komputerowego dla UMG w roku 2022 - powtórne Numer referencyjny: CRZP/63/2022/AZP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 5 do SWZ 1 Mobilna stacja robocza 17,...
8873145 2022-05-30
godz. 23:59
QED SOFTWARE SP. Z O.O. Przygotowanie oferty: 1. Oferty sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, wraz z towarzyszącymi dokumentami, należy przesyłać pocztą elektroniczną na wskazany adres ...
8880906 2022-05-31
godz. 10:00
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Dostawa przyrządów pomiarowych i serwera dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Numer referencyjny: CRZP/115/009/D/22 Przedmiotem zamówienia jest dost...
8879175 2022-06-03
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE Objęcie wsparciem technicznym szpitalnego oprogramowania HIS Infomedica/AMMS producenta Asseco S.A. wraz z pracami związanymi z podniesieniem wersji szpitalnego oprogramowania HIS do wersji ...
8883851 2022-06-07
godz. 16:00
PARK PAMIĘCI SP. Z O.O. Wdrożenie innowacyjnego sposobu świadczenia usług funeralnych i kremacyjnych w połączeniu z wprowadzeniem innowacyjnej usługi prosektoryjno-medycznej Cześć 1 - WÓZKI DO TRANSPORTU ZWŁOK PO ...
8887137 2022-06-09
godz. 10:00
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Sukcesywna dostawa monitorów Numer referencyjny: DZP.381.030.2022.DWU 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów 24” i 34", określonych w załączniku nr 2 A-B do SWZ, zwanych dalej: „s...
8896452 2022-06-09
godz. 23:59
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania oraz implementacji zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i po...
8903100 2022-06-10
godz. 10:00
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W WARSZAWIE Zakup przełączników sieciowych LAN oraz sieci WiFi wraz z dodatkowymi elementami (wkładki, kable, oprogramowanie) z gwarancją, wsparciem, wdrożeniem i konsultacjami Numer referencyjny: DPiZP...
8910090 2022-06-20
godz. 10:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących Numer referencyjny: ZP/71/2022 Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Dostawa sprzętu komputerowego i urządz...