Przetarg 8671759 - Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy...

   
Analizuj Zamówienie 8671759 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-25
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy dyskowych oraz urządzeń zabezpieczających typu UTM

Część 1: Dostawa s
przętu komputerowego w zakresie:Komputer stacjonarny typu All-in-one, w ilości 42 szt.Komputer stacjonarny typu PC, w ilości 8 szt.Komputer stacjonarny typu laptop, w ilości 7 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne urządzeń zostały opisane z załączniku Nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Część 2: Dostawa serwerów i macierzy dyskowych w zakresie: Macierz pod backup, w ilości 2 szt.Serwer bazodanowy w ilości 1 szt.Serwer wirtualizacyjny w ilości 1 szt.Zasilacz awaryjny UPS, w ilości 3 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne urządzeń zostały opisane z załączniku Nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Dostawa urządzeń zabezpieczających typu UTMUrządzenie zabezpieczające typu UTM, w ilości 3 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne urządzeń zostały opisane z załączniku Nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

ZP.271.5.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00051717/01 z dnia: 2022-02-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych Przed zmianą:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

na część Nr 1:
- karty katalogowe dostarczanych komputerów,
- wydruk z przeprowadzonych testów na konfiguracji identycznej z zaoferowaną lub link do strony
producenta testu z opublikowanym wynikiem,
- Certyfikat środowiskowy EPEAT min. Silver,
- ENERGY STAR min. 8.0,
- TÜV Rheinland Low Blue Light,
- TÜV Rheinland Ultra Low Noise,
- Deklaracja zgodności CE,
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci świadczenia producenta jednostki,
- dla producenta sprzętu należy dostarczyć certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,
- oświadczenie Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio
przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta,
- Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny
produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera.


2.2. Na część Nr 2:
- karta produktowa oferowanego serwera umożliwiająca weryfikację parametrów oferowanego sprzętu
w języku polskim lub angielskim,
- karta katalogowa oferowanego sprzętu,
- ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania,
- Deklaracje zgodności CE

2.3. na część Nr 3:
- Certyfikacja EU Restricted,
- ANSSI EAL3,
- ANSSI EAL4
Po zmianie:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

na część Nr 1:
- karty katalogowe dostarczanych komputerów,
- wydruk z przeprowadzonych testów na konfiguracji identycznej z zaoferowaną lub link do strony
producenta testu z opublikowanym wynikiem,
- Certyfikat środowiskowy EPEAT min. Silver,
- ENERGY STAR min. 8.0,
- TÜV Rheinland Low Blue Light,
- TÜV Rheinland Ultra Low Noise,
- Deklaracja zgodności CE,
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci świadczenia producenta jednostki,
- dla producenta sprzętu należy dostarczyć certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,
- oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio
przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta,

2.2. Na część Nr 2:
- karta produktowa oferowanego serwera umożliwiająca weryfikację parametrów oferowanego sprzętu
w języku polskim lub angielskim,
- karta katalogowa oferowanego sprzętu,
- ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania,
- Deklaracje zgodności CE

2.3. na część Nr 3:
- Certyfikacja EU Restricted,
- ANSSI EAL3,
- ANSSI EAL4
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-10 10:00
Po zmianie:
2022-02-15 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-10 10:30
Po zmianie:
2022-02-15 10:30
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe
kody CPV 30213000, 30213100, 32420000, 48822000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9715630 2023-06-13
godz. 12:00
PKP INTERCITY S.A. Zakup monitorów panoramicznych LG49WL95C-WE
9719874 2023-06-14
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU Usprzętowienie i komputeryzacja w ramach zadania pn.: "Usprzętowienie i komputeryzacja w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ...
9724901 2023-06-14
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY SKOKI „Dostawa serwera, macierzy dyskowej i oprogramowania serwerowego oraz bazodanowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Skokach w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - ETAP II" Prz...
9725549 2023-06-14
godz. 15:00
STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY Przedmiotem zamówienia jest wynajem i dostawa sprzętu filmowego na potrzeby realizacji warsztatów dla twórców wraz z przeprowadzeniem instruktażu z obsługi sprzętu. Uwaga: Zamawiają...
9723614 2023-06-15
godz. 08:00
URZĄD MIASTA CHRZANÓW Dostawa laptopów oraz urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" Część 1: Dostawa laptopów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – dostawa 12 szt. laptopów. Szcze...
9716118 2023-06-16
godz. 10:00
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń komputerowych, laptopów, komputerów stacjonarnych, stacji graficznych, monitorów, urządzeń peryferyjnych, kamery multispektralnej, przełą...
9697200 2023-06-20
godz. 11:00
NASK NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA „Dostawa zestawów komputerowych” ZWiDIT.2611.20.2023.191.MOR Numer referencyjny: ZWiDIT.2611.20.2023.191.MOR 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) W ramach zamówienia podstawowego dostaw...
9692026 2023-06-22
godz. 15:00
GRUPA GEOFUSION SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu do prototypowania i druku 3D. Szczegółowa specyfikacja techniczna zamówienia została określona w zał...
9704092 2023-06-28
godz. 09:30
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W WARSZAWIE Zakup i dostawa infrastruktury serwerowej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.9.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa infr...
9703823 2023-07-04
godz. 10:00
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Dostawa trzech przełączników modułowych sieci LAN do Państwowej Inspekcji Pracy Numer referencyjny: GIP-GOZ.213.90.2023 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych przełącz...