Przetarg 8671759 - Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy...

   
Analizuj Zamówienie 8671759 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-25
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy dyskowych oraz urządzeń zabezpieczających typu UTM

Część 1: Dostawa s
przętu komputerowego w zakresie:Komputer stacjonarny typu All-in-one, w ilości 42 szt.Komputer stacjonarny typu PC, w ilości 8 szt.Komputer stacjonarny typu laptop, w ilości 7 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne urządzeń zostały opisane z załączniku Nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Część 2: Dostawa serwerów i macierzy dyskowych w zakresie: Macierz pod backup, w ilości 2 szt.Serwer bazodanowy w ilości 1 szt.Serwer wirtualizacyjny w ilości 1 szt.Zasilacz awaryjny UPS, w ilości 3 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne urządzeń zostały opisane z załączniku Nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Dostawa urządzeń zabezpieczających typu UTMUrządzenie zabezpieczające typu UTM, w ilości 3 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne urządzeń zostały opisane z załączniku Nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

ZP.271.5.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00051717/01 z dnia: 2022-02-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych Przed zmianą:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

na część Nr 1:
- karty katalogowe dostarczanych komputerów,
- wydruk z przeprowadzonych testów na konfiguracji identycznej z zaoferowaną lub link do strony
producenta testu z opublikowanym wynikiem,
- Certyfikat środowiskowy EPEAT min. Silver,
- ENERGY STAR min. 8.0,
- TÜV Rheinland Low Blue Light,
- TÜV Rheinland Ultra Low Noise,
- Deklaracja zgodności CE,
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci świadczenia producenta jednostki,
- dla producenta sprzętu należy dostarczyć certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,
- oświadczenie Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio
przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta,
- Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny
produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera.


2.2. Na część Nr 2:
- karta produktowa oferowanego serwera umożliwiająca weryfikację parametrów oferowanego sprzętu
w języku polskim lub angielskim,
- karta katalogowa oferowanego sprzętu,
- ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania,
- Deklaracje zgodności CE

2.3. na część Nr 3:
- Certyfikacja EU Restricted,
- ANSSI EAL3,
- ANSSI EAL4
Po zmianie:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

na część Nr 1:
- karty katalogowe dostarczanych komputerów,
- wydruk z przeprowadzonych testów na konfiguracji identycznej z zaoferowaną lub link do strony
producenta testu z opublikowanym wynikiem,
- Certyfikat środowiskowy EPEAT min. Silver,
- ENERGY STAR min. 8.0,
- TÜV Rheinland Low Blue Light,
- TÜV Rheinland Ultra Low Noise,
- Deklaracja zgodności CE,
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci świadczenia producenta jednostki,
- dla producenta sprzętu należy dostarczyć certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,
- oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio
przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta,

2.2. Na część Nr 2:
- karta produktowa oferowanego serwera umożliwiająca weryfikację parametrów oferowanego sprzętu
w języku polskim lub angielskim,
- karta katalogowa oferowanego sprzętu,
- ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania,
- Deklaracje zgodności CE

2.3. na część Nr 3:
- Certyfikacja EU Restricted,
- ANSSI EAL3,
- ANSSI EAL4
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-10 10:00
Po zmianie:
2022-02-15 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-10 10:30
Po zmianie:
2022-02-15 10:30
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe
kody CPV 30213000, 30213100, 32420000, 48822000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8869516 2022-05-24
godz. 10:00
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Dostawa zestawów nagłownych rzeczywistości wirtualnej wraz z komputerami do ich obsługi oraz oprogramowania deweloperskiego i graficzno-edytorskiego na potrzeby projektu Numer referencyjny: ...
8903908 2022-05-24
godz. 11:00
URZĄD GMINY WŁOCŁAWEK Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu k...
8831690 2022-05-25
godz. 10:00
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA W WARSZAWIE Zakup deduplikatora Numer referencyjny: BAG-SZP.261.3.2022 Przedmiotem zamówienia jest „Zakup Deduplikatora”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji. S...
8909185 2022-05-25
godz. 11:00
URZĄD GMINY SZCZYTNO Zakup komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 1. Przedmiotem zamów...
8908260 2022-05-25
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY PIESZYCE ,,Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 1. Przedmiotem zamówienia obejmuje dostawę sprzętu, usług i oprogramowania dla Gminy Pieszyce:• serwery,• za...
8909938 2022-05-25
godz. 23:59
URZĄD GMINY JABŁOŃ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wyszczególnionego poniżej: 1. Dostawa 34 sztuk komputerów ...
8903886 2022-05-27
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOSZALINIE Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę na potrzeby Starostwa Powiatowego w Koszalinie fabrycznie...
8880992 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE Dostawa infrastruktury teleinformatycznej Data Center wraz z kolokacją urządzeń oraz budowa i utrzymanie sieci WAN w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2 Numer referencyjny: CG-P-III.ZP....
8896415 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY RĄBINO Zakup komputerów przenośnych dla dzieci z terenu gminy Rąbino w ramach realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR 1. Przedmiotem...
8878169 2022-06-02
godz. 08:30
URZĄD MIASTA KATOWICE Wymiana routerów brzegowych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Katowice Numer referencyjny: BZP.271.1.35.2022 Wymiana routerów brzegowych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Katowice. 1. W...