Przetarg 6957729 - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6957729 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-08-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu „Laboratorium kompetencji - informatycznych,
matematycznych, językowych”
Numer referencyjny: 271.15.2019.EFS

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego (dalej zwanych odpowiednio „sprzęt komputerowy i oprogramowanie”) przeznaczonych na wyposażenie pracowni objętych projektem prowadzonym przez Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia (tzn. złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia). Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w tabeli w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Sprzęt komputerowy
Zamówienie obejmuje - Sprzęt komputerowy: a) Komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem - 27 szt. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 - Formularz oferty do Części 1.

Część nr: 2 Nazwa: Tablety z wyposażeniem
Zamówienie obejmuje - Tablety z wyposażeniem: a) Tablety – 50 szt. b) Wózek na tablety – 2 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 - Formularz oferty dla Części 2.

Część nr: 3 Nazwa: Oprogramowania specjalistyczne
Zamówienie obejmuje - Oprogramowania specjalistyczne: a) Oprogramowanie do zarządzania klasą – 1 szt. na 38 stanowisk b) Oprogramowanie do projektowania graficznego – 1 szt. na 17 stanowisk c) Oprogramowanie do tworzenia aplikacji WEB – 1 szt. na 17 stanowisk Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 - Formularz oferty dla Części 3.

Część nr: 4 Nazwa: Oprogramowanie do tablic multimedialnych i monitorów interaktywnych
Zamówienie obejmuje - Oprogramowanie do tablic multimedialnych i monitorów interaktywnych: a) Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny (XIV – XX wiek) – 1 szt. b) Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny (Polska i Świat w XX w.) – 1 szt. c) Multimedialny atlas do przyrody – Świat i kontynenty – 1 szt. d) Podręcznik do nauki języka hiszpańskiego na poziomie A1 – 1 szt. e) Podręcznik do nauki języka hiszpańskiego na poziomie A2 – 1 szt. f) Kurs przygotowujący do egzaminu First (FCE) for Schools – 1 szt. g) Oprogramowanie wspierające w skutecznym zapamiętywaniu nowego materiału – 1 szt. h) Oprogramowanie umożliwiające przygotowanie spersonalizowanych zajęć – 1 szt. i) Multimedialna biblioteka – geometria – 1 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku 1 - Formularz oferty dla Części 4.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540172360-N-2019 z dnia: 2019-08-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-21 godz. 08:15
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-23 godz. 08:15
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30200000, 30213200, 30213300, 33195100, 48000000, 48700000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się