Zlecenie 7609172 - Dostawa sprzętu AGD/RTV. Dostawa wyposażenia meblowego....

   
Zamówienie 7609172 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-25
przedmiot zlecenia
Dostawa sprzętu AGD/RTV. Dostawa wyposażenia meblowego. Dostawa zabawek. Dostawy akcesoriów kuchennych. Dostawa pościeli. Dost
awa wyposażenia placu zabaw. Dostawa pozostałego wyposażenia. Dostawa zestawów dydaktycznych w ramach projektu „Niepubliczny Żłobek Bystry Miś w Żyrakowie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest
Zadanie częściowe nr 1: Dostawa sprzętu AGD/RTV
Zadanie częściowe nr 2: Dostawa wyposażenia meblowego
Zadanie częściowe nr 3: Dostawa zabawek.
Zadanie częściowe nr 4: Dostawy akcesoriów kuchennych.
Zadanie częściowe nr 5: Dostawa pościeli.
Zadanie częściowe nr 6 Dostawa wyposażenia placu zabaw.
Zadanie częściowe nr 7: Dostawa pozostałego wyposażenia.
Zadanie częściowe nr 8 – Dostawa zestawów dydaktycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD/RTV, dostawa wyposażenia meblowego, dostawa zabawek, dostawy akcesoriów kuchennych, dostawa pościeli, dostawa wyposażenia placu zabaw, dostawa pozostałego wyposażenia, dostawa zestawów dydaktycznych. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD/RTV, dostawa wyposażenia meblowego, dostawa zabawek, dostawy akcesoriów kuchennych, dostawa pościeli, dostawa wyposażenia placu zabaw, dostawa pozostałego wyposażenia, dostawa zestawów dydaktycznych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:
Zadanie częściowe nr 1: Dostawa sprzętu AGD/RTV
Zadanie częściowe nr 2: Dostawa wyposażenia meblowego
Zadanie częściowe nr 3: Dostawa zabawek.
Zadanie częściowe nr 4: Dostawy akcesoriów kuchennych.
Zadanie częściowe nr 5: Dostawa pościeli.
Zadanie częściowe nr 6 Dostawa wyposażenia placu zabaw.
Zadanie częściowe nr 7: Dostawa pozostałego wyposażenia.
Zadanie częściowe nr 8 – Dostawa zestawów dydaktycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawcy mogą składać oferty na jedno lub więcej zadań częściowych. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie nie gorszych parametrów funkcjonalnych.
Okres gwarancji minimum 12 miesięcy dla zadania nr 3,5,8 oraz okres gwarancji minimum 24 miesiące dla zadania 1,2,4,6,7 o ile zapisy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nie stanowią inaczej.
branża Ochrona, Odzież, obuwie, tekstylia, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz, Materiały papiernicze, szkolne
podbranża sprzęt i instalacje p-poż, tekstylia, meble i akcesoria, sprzęt gospodarstwa domowego, materiały dydaktyczne
kody CPV 33141623, 35111300, 37500000, 37520000, 39161000, 39162100, 39512000, 39700000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się