Przetarg 7401634 - Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych akcesoriów...

   
Analizuj Zamówienie 7401634 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-25
przedmiot ogłoszenia
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I i II Kliniki Okulistyki SPSK-2
Numer re
ferencyjny: ZP/220/12/20

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych lub innych akcesoriów okulistycznych, których szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawierają: Rozdział II SIWZ oraz formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty.
2. Zamawiający wymaga aby oferowane soczewki wewnątrzgałkowe oraz akcesoria okulistyczne stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) i były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zamawiający wymaga, by dostarczane soczewki wewnątrzgałkowe oraz stenty żelowe przeciwjaskrowe, materiały wiskoelastyczne posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość soczewek, z tym że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Soczewki akrylowe trzyczęściowe na potrzeby I Kliniki Okulistyki
Soczewki akrylowe trzyczęściowe na potrzeby I Kliniki Okulistyki w ilości 200 sztuk

Część nr: 2 Nazwa: Implanty żelowe przeciwjaskrowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Implanty żelowe przeciwjaskrowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki w ilości 20 sztuk

Część nr: 3 Nazwa: Soczewki kontaktowe całodobowe
Soczewki kontaktowe całodobowe w ilości 70 opakowań po 6 sztuk każde

Część nr: 4 Nazwa: Implanty zastawkowe typu Ahmeda na potrzeby Klinik Okulistycznych
Implanty zastawkowe typu Ahmeda na potrzeby Klinik Okulistycznych w ilości 50 sztuk


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540056848-N-2020 z dnia: 2020-04-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-02, godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-03, godzina: 09:30
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33184100, 33731000, 33731110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się