Przetarg 8137364 - Dostawa samochodów osobowych Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 8137364 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-05-14
przedmiot ogłoszenia
Dostawa samochodów osobowych Numer referencyjny: ZP-06-SKW-2021
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych zwany
ch TAKże pojazdami.
Pojazdy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, muszą być wolne między innymi od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych.
Oferowane pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji, świadectwo zgodności (WE) lub dokument równoważny wystawiony przez NIEzależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzający, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, np.: oświadczenie producenta/importera pojazdu, na podstawie którego Zamawiający będzie uprawniony zarejestrować pojazd w Polsce.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentach zamówienia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia – OPZ, stanowiący Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Dostawa 15 szt. samochodów osobowych klasy średniej niższej Część nr 1 Dostawa 15 szt. samochodów osobowych klasy średniej niższej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 2a do SWZ. Pojazdy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, muszą być wolne między innymi od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych. Oferowane pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji, świadectwo zgodności (WE) lub dokument równoważny wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzający, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, np.: oświadczenie producenta/importera pojazdu, na podstawie którego Zamawiający będzie uprawniony zarejestrować pojazd w Polsce. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
Dostawa 5 szt. samochodów osobowych typu SUV 5-miejscowych Część nr 2 Dostawa 5 szt. samochodów osobowych typu SUV 5-miejscowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 2b do SWZ. Pojazdy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, muszą być wolne między innymi od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych. Oferowane pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji, świadectwo zgodności (WE) lub dokument równoważny wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzający, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, np.: oświadczenie producenta/importera pojazdu, na podstawie którego Zamawiający będzie uprawniony zarejestrować pojazd w Polsce. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Dostawa 1 szt. samochodu osobowego typu SUV 5 Część nr 3 Dostawa 1 szt. samochodu osobowego typu SUV 5-miejscowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 2c do SWZ. Pojazdy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, muszą być wolne między innymi od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych. Oferowane pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji, świadectwo zgodności (WE) lub dokument równoważny wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzający, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, np.: oświadczenie producenta/importera pojazdu, na podstawie którego Zamawiający będzie uprawniony zarejestrować pojazd w Polsce. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
Dostawa 2 szt. samochodów osobowych klasy średniej wyższej Część nr 4 Dostawa 2 szt. samochodów osobowych klasy średniej wyższej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 2d do SWZ. Pojazdy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, muszą być wolne między innymi od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych. Oferowane pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji, świadectwo zgodności (WE) lub dokument równoważny wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzający, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, np.: oświadczenie producenta/importera pojazdu, na podstawie którego Zamawiający będzie uprawniony zarejestrować pojazd w Polsce. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
Dostawa 1 szt. samochodu osobowego typu VAN 8-miejscowego Część nr 5 Dostawa 1 szt. samochodu osobowego typu VAN 8-miejscowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 2e do SWZ. Pojazdy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, muszą być wolne między innymi od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych. Oferowane pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji, świadectwo zgodności (WE) lub dokument równoważny wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzający, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, np.: oświadczenie producenta/importera pojazdu, na podstawie którego Zamawiający będzie uprawniony zarejestrować pojazd w Polsce. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
Dostawa 5 szt. samochodów osobowych typu Pickup 5-miejscowych Część nr 6 Dostawa 5 szt. samochodów osobowych typu Pickup 5-miejscowych, zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 2f do SWZ. Pojazdy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, muszą być wolne między innymi od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych. Oferowane pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji, świadectwo zgodności (WE) lub dokument równoważny wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzający, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, np.: oświadczenie producenta/importera pojazdu, na podstawie którego Zamawiający będzie uprawniony zarejestrować pojazd w Polsce. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
branża Motoryzacja
podbranża samochody osobowe
kody CPV 34110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się