Przetarg 7745448 - Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW)...

   
Analizuj Zamówienie 7745448 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-09
przedmiot ogłoszenia
Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW) tj. butów sportowych wzór 904A/MON realizowana na rzecz 17 Wojskowego
Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
Numer referencyjny: 37/WOG/D/Mund./20

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW) tj. butów sportowych wzór 904A/MON realizowana na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do SIWZ – wzór WDTT i na zasadach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ – projekcie umowy.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 SIWZ - Wojskowa Dokumentacja Techniczno-Technologiczna nr 904A/MON.
3.Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia:
1)Przedmiot zamówienia powinien być wykonany według określonego wzoru obowiązującego w Ministerstwie Obrony Narodowej.
2)Towar będzie wyprodukowany zgodnie z aktualną Wojskową Dokumentacją Techniczno -Technologiczną (WDTT) dla butów sportowych Wzór 904A/MON stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ i wzorem PUiW do produkcji seryjnej. Stosowne wzory do produkcji seryjnej dostępne są w Wojskowym Ośrodku Badawczo - Wdrożeniowym w Łodzi.
3)Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącego roku produkcji. Zasada ta dotyczy także materiałów i dodatków zastosowanych do ich wykonania.
4)Dostawa zamówienia winna być zrealizowana w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji dostawy zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.
4.Informacja o miejscu realizacji zamówienia:
Miejscem odbioru towaru jest magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie:
a)Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66;
5.Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy – projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ.
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp, Odzież, obuwie, tekstylia
podbranża odzież ochronna i robocza, odzież, obuwie
kody CPV 18820000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się