Przetarg 8492370 - Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2021 Numer...

   
Analizuj Zamówienie 8492370 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-10-27
przedmiot ogłoszenia
Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2021 Numer referencyjny: ZP26/A/16/2021
Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa
produktów leczniczych dla potrzeb oddziałów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., na podstawie umowy ramowej, zamawianych przez Aptekę szpitalną w asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 1 A – G do SWZ. Załącznik nr 1 A - G określa również orientacyjną ilość produktów leczniczych. W okresie obowiązywania Umowy Zamawiający obowiązany jest do zamówienia dostaw na wartość co najmniej 10% całej szacunkowej wartości umowy.
Leki różne Część nr 1 Załącznik nr 1 A do SWZ
Leki Część nr 2 Załącznik nr 1 B do SWZ
Leki do użytku zewnętrznego Część nr 3 Załącznik nr 1 C do SWZ
Antybiotyki Część nr 4 Załącznik nr 1 D do SWZ
Płyny infuzyjne i wlewy Część nr 5 Załącznik nr 1 E do SWZ
Heparyny drobnocząsteczkowe Część nr 6 Załącznik nr 1 F do SWZ
Albuminy Część nr 7 Załącznik nr 1 G do SWZ
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33141550, 33600000, 33651100, 33692000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: leki

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8519988 2021-12-08
godz. 10:00
SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH SP. Z O.O. DOSTAWY LEKÓW I INNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH Numer referencyjny: 175-PN-21 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych, do szpitalnej apteki szczegółowo opisanych...
8542515 2021-12-10
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Dostawa produktów leczniczych, leków do chemioterapii oraz programów lekowych do SPSK nr 1, ZP-261-73/2021 Numer referencyjny: ZP-261-73/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów le...
8560664 2021-12-10
godz. 10:00
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. W BRANIEWIE Dostawa leków, preparatów do żywienia dojelitowego, mleka modyfikowanego i preparatów do odżywiania w podziale na zadania Część 1: Zadanie 1: Leki Część 2: Zadanie 2: Leki Część 3: ...
8516440 2021-12-10
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM. DR JANUSZA DAABA W PIEKARACH ŚLĄSKICH Dostawa produktów leczniczych - III Numer referencyjny: SZP.270-54/2021 Przedmiot zamówienia stanowią dostawy na zamówienie Zamawiającego produktów leczniczych dla Samodzielnego Publicznego ...
8569872 2021-12-13
godz. 10:00
ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach); części 1-2; znak postępowania: ZZP-173/21 Numer referencyjny: ZZP-173/21 Przedmiote...
8523693 2021-12-15
godz. 09:00
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych; DZPUCK.262.133.2021 Numer referencyjny: DZPUCK.262.133.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczyc...
8523750 2021-12-17
godz. 09:00
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 Dostawa leków stosowanych w programach lekowych Numer referencyjny: PN/20/21 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa leków stosowanych w programach lekowych. Zamawiający przedmiot za...
8574603 2021-12-17
godz. 10:00
POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W BRZESKU SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO Część 1: PAKIET NR 1 PŁYNY Nr poz Nazwa Ilość1 1 Betadine roztwór na sk.100mg/ml 1000ml 12 1 Gl...
8555982 2021-12-18
godz. 09:00
OPOLSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Dostawa leków dla zespołów ratownictwa medycznego Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
8559571 2021-12-28
godz. 10:00
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE Dostawa leków stosowanych w programach lekowych, chemioterapii oraz innych leków Numer referencyjny: DZ.271.104.2021 Dostawa leków stosowanych w ramach programów lekowych, chemioterapii oraz...