Przetarg 8559601 - Dostawa produktów leczniczych, wyrbów medycznych i...

   
Analizuj Zamówienie 8559601 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-11-26
przedmiot ogłoszenia
Dostawa produktów leczniczych, wyrbów medycznych i artykułów spożywczych Numer referencyjny: WSZ.DAT.SZP.261.1/16/2021
Przed
miotem zamówienia będzie dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz artykułów spożywczych, które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy zawartej w drodze przetargu NIEograniczonego z Wykonawcą wyłonionym w tym postępowaniu- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Pakiet 1 Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 3 Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 4 Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 5 Część nr 5 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 6 Część nr 6 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 7 Część nr 7 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 8 Część nr 8 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 9 Część nr 9 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 10 Część nr 10 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 11 Część nr 11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 12 Część nr 12 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 13 Część nr 13 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 14 Część nr 14 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 15 Część nr 15 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 16 Część nr 16 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 17 Część nr 17 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 18 Część nr 18 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 19 Część nr 19 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 20 Część nr 20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 21 Część nr 21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 22 Część nr 22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 23 Część nr 23 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 24 Część nr 24 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 25 Część nr 25 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 26 Część nr 26 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 27 Część nr 27 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 28 Część nr 28 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 29 Część nr 29 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 30 Część nr 30 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 31 Część nr 31 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 32 Część nr 32 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 33 Część nr 33 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 34 Część nr 34 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 35 Część nr 35 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 36 Część nr 36 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 37 Część nr 37 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 38 Część nr 38 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 39 Część nr 39 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 40 Część nr 40 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 41 Część nr 41 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 42 Część nr 42 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 43 Część nr 43 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 44 Część nr 44 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 45 Część nr 45 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 46 Część nr 46 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet 47 Część nr 47 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyrobów medycznych ,które będą dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych pakietów stanowi załącznik nr 1 do SWZ
branża Medyczna, Spożywcza
podbranża leki, artykuły spożywcze, materiały medyczne
kody CPV 15800000, 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: leki , artykuły spożywcze , materiały medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8670432 2022-02-04
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego - zestawy medyczne, higieniczne, katetery itp. Część 1: Drobny sprzęt medyczny. Część 2: Papiery do urządzeń medycznych. Część 3: Bu...
8668923 2022-02-08
godz. 09:30
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA-ŚRÓDMIEŚCIE Sukcesywne dostawy szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście, I Część 1: pakiet nr 1 Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi ,...
8641899 2022-02-09
godz. 10:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Leki onkologiczne, lek alglucosidasum alfa 50 mg Numer referencyjny: TP.382.001.2022 EK 1) Część nr 1 – Doxorubicin; 2) Część nr 2 – Aparaty do przetaczania paklitakselu; 3) Część nr 3 – Lor...
8643505 2022-02-11
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH Zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych oraz substancji do receptury Numer referencyjny: ZP/1/2022/PN Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych oraz...
8665971 2022-02-18
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE Implanty ortopedyczne - powtórka Numer referencyjny: DZPZ/333/4UEPN/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa Implantów ortopedycznych. Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa Implantó...
8657879 2022-02-18
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii Numer referencyjny: LAS-399/406-PN/141-2021 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów leczniczych...
8655223 2022-02-18
godz. 10:00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC ODRODZENIE IM. KLARY JELSKIEJ W ZAKOPANEM Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Numer referencyjny: A.ZP-271-1/22 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potr...
8665964 2022-02-18
godz. 10:00
INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI ZP/3/2022 – Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i części zużywalnych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań dla Instytutu „CZMP” Numer referencyjny: ZP/3/2022 Pr...
8655213 2022-02-21
godz. 09:00
CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI W LUBLINIE Dostawa leków onkologicznych - 37 części Numer referencyjny: COZL/DZP/ED/3411/PN-149/21 Dostawa leków onkologicznych - 37 części: Część 1 - Peginterferon alfa 2a Część 2 – Doxorubicyna lip...
8674044 2022-02-22
godz. 12:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU Dostawa leków na okres 12 miesięcy Numer referencyjny: 9/2022 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków przez okres 12 miesięcy Entecavir Część nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu za...