Przetarg 7739794 - Dostawa produktów leczniczych oraz materiałów...

   
Analizuj Zamówienie 7739794 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-07
przedmiot ogłoszenia
Dostawa produktów leczniczych oraz materiałów diagnostycznych
Numer referencyjny: DZP-380-23/2020

Przedmiotem zamówienia j
est dostawa produktów leczniczych oraz materiałów diagnostycznych z podziałem na 4 części
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1
Leki różne

Część nr: 2 Nazwa: Część nr 2
Roztwór płynu do hemofiltracji/substytucji buforowany wodorowęglanem

Część nr: 3 Nazwa: Część nr 3
Glicyna 1,5% r-r do irygacji, 3l

Część nr: 4 Nazwa: Część nr 4
Środki kontrastowe do badań MR


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540199750-N-2020 z dnia: 2020-10-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-16, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-19, godzina: 09:00
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się