Przetarg 7157900 - Dostawa platformy molekularnej wraz z oprogramowaniem do...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7157900 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-14
przedmiot ogłoszenia
Dostawa platformy molekularnej wraz z oprogramowaniem do diagnostyki genetycznej mikroorganizmów dla Zakładu Nauk Podstawowych U
niwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Numer referencyjny: UMW/IZ/PN-127/19

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz by spełniał wymogi zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 33124100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się