Przetarg 7551249 - Dostawa optyk dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im....

   
Analizuj Zamówienie 7551249 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-23
przedmiot ogłoszenia
Dostawa optyk dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi
Numer referencyjny: 121/PN/ZP/D/2020

1. Prz
edmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest:
Dostawa optyk kompatybilnych z wieżą artroskopową 2N15270 Smith&Nephew Dyonics Pompa na potrzeby Kliniki Ortopedii i Traumatologii I Blok Operacyjny dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi, (zwanego dalej towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie Parametrami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1a do SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ („Formularz asortymentowo-cenowy”).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115954-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-03, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-07, godzina: 10:00,
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33162200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się