Przetarg 7238450 - Dostawa narzedzi wielorazowego użytku do cięć cesarskich...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7238450 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-17
przedmiot ogłoszenia
Dostawa narzedzi wielorazowego użytku do cięć cesarskich
Numer referencyjny: 55/PN/19

Dostawa narzędzi wielorazowego użyt
ku do cięć cesarskich, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540280500-N-2019 z dnia: 2019-12-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-27, godzina: 12:30,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-08, godzina: 12:30,


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego (budynek administracyjny – Dział Zamówień Publicznych i Umów), dnia 08.01.2020 r. o godzinie 13.30.
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540002019-N-2020 z dnia: 2020-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-27, godzina: 12:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-13, godzina: 12:30,

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego (budynek administracyjny – Dział Zamówień Publicznych i Umów), dnia 13.01.2020 r. o godzinie 13.30.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540005685-N-2020 z dnia: 2020-01-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-27, godzina: 12:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-16, godzina: 12:30,

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego (budynek administracyjny – Dział Zamówień Publicznych i Umów), dnia 16.01.2020 r. o godzinie 13.10.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33162000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się