Zlecenie 8443103 - Dostawa, montaż (wdrożenie) nowej centrali telefonicznej...

   
Zamówienie 8443103 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-06
przedmiot zlecenia
Dostawa, montaż (wdrożenie) nowej centrali telefonicznej wraz z niezbędnym osprzętem i licencjami dla Wojewódzkiego Sądu Adm
inistracyjnego w Białymstoku, w tym z wykorzystaniem części obecnie użytkowanych aparatów telefonicznych oraz demontaż obecnie używanej centrali telefonicznej.
branża Telekomunikacja, Telefony
podbranża osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8460229 2021-10-18
godz. 09:00
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH S.A. Dostawa nowych telefonów komórkowych oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej
8450290 2021-10-19
godz. 14:00
PKP INTERCITY S.A. Usługa modernizacji systemów WIFI w pojazdach ED160 Flirt oraz ED161 Dart.
8460991 2021-10-20
godz. 09:08
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE Świadczenie usług telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń dla KM PSP Kraków PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Abonament miesięczny - 1 usługa
8397385 2021-10-20
godz. 10:00
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH URZĘDU MIASTA ŁODZI Dostawa i montaż sprzętu i urządzeń w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)” Numer referencyjny: DSR-ZP-VIII.2...
8458792 2021-10-21
godz. 11:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIE Dostawa sprzętu komputerowego IV Część 1: Zadanie nr: 1 Dostawa macierzy zgodnie z załącznikiem nt 2-1 do SWZ. Część 2: Zadanie nr: 2 Dostawa serwera zgodnie z załącznikiem nr 2-2 do SW...
8464615 2021-10-21
godz. 12:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Zakup i dostawa telefonów stacjonarnych Cisco. Przedmiotem zamówienia jest dostawa telefonów stacjonarnych Cisco  do Systemu telefonii IP Cisco do 7 lokalizacji wskazanych przez Zamawiające...
8449047 2021-10-21
godz. 16:00
MBANK S.A. W WARSZAWIE Usługi serwisowe urządzeń mobilnych Samsung dla mBank
8462521 2021-10-22
godz. 09:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU Zakup i dostawa 3 sztuk rejestratorów korespondencji telefonicznej i radiowej wraz z licencjami - KWP we Wrocławiu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup i dostawa 3 sztuk rejestratorów koresponde...
8455384 2021-10-22
godz. 16:00
MIEJSKI DOM KULTURY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Konwersja Cyfrowa Domów Kultury w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu" ...
8461521 2021-10-28
godz. 10:00
WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. Z O.O. Sukcesywne dostawy wodomierzy i urządzeń do zdalnego odczytu Cz. 1 Wodomierze do wody zimnej DN15- DN40 wraz z modułami impulsowymi i modułami radiowymi; Cz. 2 Wodomierze przemysłowe DN50-DN...