Zlecenie 7479957 - Dostawa, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji...

   
Analizuj Zamówienie 7479957 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-13
przedmiot zlecenia
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Skarbowego w Kościerzynie przy ul. Stasz
ica 6.
2) Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Skarbowego w Kościerzynie przy ul. Staszica 6 obejmuje wykonanie następujących prac:
- demontaż demolacyjny kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych,
- montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych,
- demontaż demolacyjny akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah, ( 2 szt.),
- montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah, ( 2 szt.),
- d emontaż demolacyjny czujek pożarowych -optyczna dymu ( 67 szt.),
- demontaż czujek pożarowych - izotopowa dymu (2 szt.),
- przekazanie do utylizacji czujek izotopowych (2 szt.) wraz z dostarczeniem
Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej ich przekazanie do utylizacji do ZUOP
(jako odpady promieniotwórcze),
- demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek ( 69 szt.),
- montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek ( 69 szt.),
- montaż czujek pożarowych - optyczna dymu (69 szt. ),
- demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego (3 szt.),
- montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego (3 szt.),
- demontaż demolacyjny sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego (3 szt.),
- montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego ( 3 szt. ),
- montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących ( 3 szt.),
- zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o pojemności kabla 1x2 ( 240 końc..kabl. ),
- przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji) - 1 system,
- praca próbna do 72 elementów liniowych ( 1 szt. ),
- badanie linii kablowej o ilości żył do 4 ( 20 odc.),
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
branża Ochrona
podbranża sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 45310000, 45312100
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się