Przetarg 7750942 - Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitorów...

   
Analizuj Zamówienie 7750942 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitorów wielkoformatowych
Numer referencyjny: 39/20

1.Przedmiotem zamówienia w pr
owadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup, montaż i uruchomienie systemu monitorów wielkoformatowych (kod CPV: 51310000-8, 32232000-8). Przedmiot wyszczególniono w „Formularzu cenowym/ oferta wykonawcy ” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2.Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone
w Rozdz. V i VII SIWZ.
3.Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 5 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540205107-N-2020 z dnia: 2020-10-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-22, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-26, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
branża Elektronika, RTV, AGD, multimedia
podbranża sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 32232000, 51310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się