Przetarg 7708522 - Dostawa miału węglowego do Wojskowego Instytutu...

   
Analizuj Zamówienie 7708522 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-09-22
przedmiot ogłoszenia
Dostawa miału węglowego do Wojskowego Instytutu Medycznego. Numer referencyjny: P/211/2020/GEng/WIM - 86/ZP/20
Przedmiotem zam
wienia jest: dostawa miału węglowego do Wojskowego Instytutu Medycznego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający jest zwolniony z akcyzy od wyrobów węglowych na podstawie art. 31 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r., o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 720).
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża surowce opałowe
kody CPV 9111210
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się