Przetarg 8203351 - „DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY...

   
Analizuj Zamówienie 8203351 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-06-15
przedmiot ogłoszenia
„DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY 1WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU”

Część 1 Zgodnie z szczeg
ółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SWZ.

Część 2 Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SWZ.

Część 3 Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2.3 do SWZ.

Część 4 Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2.4 do SWZ.

Część 5 Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2.5 do SWZ.

Część 6 Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2.6 do SWZ.

Część 7 Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2.7 do SWZ.

Część 8 Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2.8 do SWZ.DZP/TP/35/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00089146/01 z dnia: 2021-06-21

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-23 09:00
Po zmianie:
2021-06-24 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-23 09:30
Po zmianie:
2021-06-24 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-07-22
Po zmianie:
2021-07-23
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33140000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się