Przetarg 7199063 - Dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej i parowej dla...

   
Analizuj Zamówienie 7199063 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-02
przedmiot ogłoszenia
Dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej i parowej dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

Numer referencyjny: ZP/PN/50/12/2019

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów do sterylizacji parowej i plazmowej dla potrzeb WCSKJ, tj. :
- Pakiet nr 1 - Materiały do sterylizacji parowej - 9 pozycji asortymentowych
- Pakiet nr 2 - Materiały do sterylizacji parowej - 9 pozycji asortymentowych
- Pakiet nr 3 - MATERIAŁY DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ DOSTOSOWANE DO URZĄDZENIA STERRAD 100 S- 5 pozycji asortymentowych
- Pakiet nr 4 - Materiały do sterylizacji parowej- 9 pozycji asortymentowych
- Pakiet nr 5 - Testy różne - 3 pozycje asortymentowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Materiały do sterylizacji parowej
Materiały do sterylizacji parowej- 9 pozycji asortymentowych

Część nr: 2 Nazwa: Materiały do sterylizacji parowej
Materiały do sterylizacji parowej - 9 pozycji asortymentowych

Część nr: 3 Nazwa: MATERIAŁY DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ DOSTOSOWANE DO URZĄDZENIA STERRAD 100 S
MATERIAŁY DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ DOSTOSOWANE DO URZĄDZENIA STERRAD 100 S - 5 pozycji asortymentowych

Część nr: 4 Nazwa: Materiały do sterylizacji parowej
Materiały do sterylizacji parowej- 9 pozycji asortymentowych

Część nr: 5 Nazwa: TESTY RÓŻNE
Testy różne - 3 pozycje asortymentowe


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540270559-N-2019 z dnia: 2019-12-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 10:00,


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : PLN
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 19520000, 33141000, 33198000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się