Przetarg 7213803 - Dostawa kamer termowizyjnych w ramach Programu Współpracy...

   
Analizuj Zamówienie 7213803 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-06
przedmiot ogłoszenia
Dostawa kamer termowizyjnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina Numer referencyjny: 33/WŁiI
/2019
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 10 zestawów przenośnych chłodzonych kamer termowizyjnych wraz z akcesoriami, a także przeprowadzenie szkolenia dla 4 osób wyznaczonych przez Zamawiającego (techników serwisu) z obsługi dostarczonego sprzętu.2. Przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony do Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34.3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie parametry określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), był fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie, pochodził z legalnego kanału sprzedaży, był wolny od wad fizycznych, zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie składania oferty i wyprodukowany nie wcześniej niż 18 miesięcy przed datą składania ofert.4. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia objęty był gwarancją min. 60 miesięcy.5. Szczegółowe warunki i wymagania techniczno-funkcjonalne dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 4 do SIWZ: „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)”.6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda uzupełnienia w części II Sekcji D formularza „JEDZ”. Zamawiający nie będzie weryfikował podwykonawców pod kątem braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania. W związku z tym Zamawiający nie wymaga składania odrębnych formularzy JEDZ dla wskazanych przez Wykonawcę podwykonawców. Brak złożenia oświadczenia w przedmiocie podwykonawstwa zostanie uznany przez Zamawiającego za zamiar wykonania zamówienia siłami własnymi Wykonawcy. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne.
branża Ochrona, Elektronika, RTV, AGD, multimedia
podbranża instalacje, sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 35123500, 35125300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się