Przetarg 8608912 - Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego...

   
Analizuj Zamówienie 8608912 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-16
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby MZOZ Sp. z o. o. we Włocławku w ramach Regionalnego Prog
ramu Operacyjnego województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej we Włocławku wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia udzieli pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia (liczonych od momentu bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia – rozumianego jako pozytywny odbiór potwierdzający zakończenie wdrożenia).

ZP/03/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00329654/01 z dnia: 2021-12-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-12-30 11:00
Po zmianie:
2022-01-14 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-12-30 13:00
Po zmianie:
2022-01-14 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-01-28
Po zmianie:
2022-02-11UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00012730/01 z dnia: 2022-01-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-14 11:00
Po zmianie:
2022-01-18 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-14 13:00
Po zmianie:
2022-01-18 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-11
Po zmianie:
2022-02-16UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00020437/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-18 11:00
Po zmianie:
2022-01-27 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-18 13:00
Po zmianie:
2022-01-27 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-16
Po zmianie:
2022-02-25UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00029539/01 z dnia: 2022-01-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-27 11:00
Po zmianie:
2022-01-31 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-27 13:00
Po zmianie:
2022-01-31 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-25
Po zmianie:
2022-03-01
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 48517000, 48611000, 48612000, 72000000, 72253200, 79632000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8924396 2022-05-30
godz. 23:59
HELITRENDS SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest nawiązanie współpracy z programistą na stanowisku iOS Senior Developer, którego zadaniem będzie programowanie aplikacji w ramach realizacji zadania polegającego n...
8923849 2022-05-31
godz. 09:00
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Dostawa wsparcia technicznego dla UMG w 2022 roku - powtórne Opis wsparcia technicznegoZamawiający posiada 2 macierze firmy Dell model: SC4020; ST G2LL252Przedmiotem zamówienia jest zakup w...
8880894 2022-05-31
godz. 10:00
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z usługą montażu i konfiguracji urządzeń NIEzbędnych do uruchomienia laboratorium dydaktycznego VRoom - KC-zp.272-208/22 Numer referencyjny: KC-zp.272-2...
8881171 2022-05-31
godz. 10:00
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI Utrzymanie i wsparcie techniczne systemu finansowo-księgowego Quorum Numer referencyjny: BDG-WZP.261.6.2022.5.JP Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i wsparcie techniczne systemu finansow...
8923585 2022-05-31
godz. 13:00
URZĄD GMINY SUŁOSZOWA Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Su...
8880935 2022-06-01
godz. 11:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE projekt, dostawa i budowa infrastruktury teleinformatycznej Data Center oraz sieci WAN w ramach Projektów „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu” oraz „Informatyzacja bibli...
8919274 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY JANÓW LUBELSKI Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych z dostawą sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania oraz usługami szkoleniowymi dla Gminy Janów Lubelski Część 1: Część 1 ...
8905138 2022-06-10
godz. 15:00
UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie Systemu Obsługi Korespondencji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
8913769 2022-06-14
godz. 10:00
KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. Wykonanie i wdrożenie Wirtualnej Fabryki „Cyfrowe MŚP – Go Digital“ w projekcie: „Rozwój potencjału koordynatora SA&AM wraz z rozwojem nowych usług” Numer referencyjny: PN/4/2022 Przedmiotem...
8910117 2022-06-14
godz. 10:00
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE Modernizacja komponentów bezpieczeństwa rozwiązania security w CSD sieci OST 112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112 Numer referencyjny: 49/BŁiI/22/ESz/PM...