Przetarg 8526121 - Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do...

   
Analizuj Zamówienie 8526121 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-12
przedmiot ogłoszenia
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r..

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez WYKONAWC
energii elektrycznej do 3 układów pomiarowych ZAMAWIAJĄCEGO o łącznej szacowanej ilości 1 800 000 kWh w okresie od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r.. WYKONAWCA winien uwzględnić zmienność dostawy energii elektrycznej na poziomie (-10/15%) rocznej wielkości.2. Opisu przedmiotu zamówienia w poszczególnych punktach poboru zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.Szczegółowy opis zamówienia w Rozdziale III SWZ.

DS/2/2021
branża Energoelektryczna
podbranża sprzedaż energii elektrycznej
kody CPV 9300000, 9310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzedaż energii elektrycznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8548302 2021-12-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY LIPNO Dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów G...
8541783 2021-12-06
godz. 11:00
URZĄD MIASTA KRASNYSTAW „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz budynków Miasta Krasnystaw i jego jednostek organizacyjnych w 2022 r.” Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elekt...
8558499 2021-12-06
godz. 11:00
URZĄD MIASTA RABKA-ZDRÓJ Zakup energii elektrycznej na rzecz Gminy Rabka-Zdrój w 2022 roku 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Rabka-Zdrój z przeznaczeniem dla obiektów Gmi...
8557696 2021-12-06
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY DRAWSKO POMORSKIE Zakup energii 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 z późn. ...
8556108 2021-12-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY JEŻOWE Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji dla Gminy Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe...
8549943 2021-12-09
godz. 12:00
URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE Kompleksowa dostawa energii elektr, obejmująca sprzedaż energii elektr. oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektr. do obiektów i urządzeń gm. Kołaki K. od dn. 01.01-31....
8559494 2021-12-10
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Dostawa energii elektrycznej do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie Numer referencyjny: ZP-MPGKiM/64/XI/2021 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest komple...
8542602 2021-12-17
godz. 10:00
URZĄD GMINY DUSZNIKI Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Duszniki i jej jednostek organizacyjnych Numer referencyjny: RRG.271.1.14.2021 Przedmiotem zamówienia jes...
8559851 2021-12-22
godz. 09:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BOCHNI SP. Z O.O. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów należących do MPWiK Numer referencyjny:...
8553024 2021-12-22
godz. 12:00
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH Dostawa energii elektrycznej do obiektów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Numer referencyjny: BZzp.261.64.2021 Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązują...