Zlecenie 8525650 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZZO MZC Sp. z o.o....

   
Zamówienie 8525650 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-10
przedmiot zlecenia
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZZO MZC Sp. z o.o. we Włodawie o szacunkowej ilości ok. 229 500 kWh wraz odkupem cało
ci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej oraz pełnienie roli podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii elektrycznej
branża Energoelektryczna
podbranża sprzedaż energii elektrycznej
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzedaż energii elektrycznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8564065 2021-12-07
godz. 12:00
FILMOTEKA NARODOWA-INSTYTUT AUDIOWIZUALNY Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrze...
8564626 2021-12-08
godz. 11:00
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KIELCACH 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru ener...
8516427 2021-12-09
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Kompleksowa dostawa energii elektrycznej Numer referencyjny: OR-IV.272.1.37.2021 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej (w tym świadczenie usług dystrybucji ene...
8573572 2021-12-10
godz. 09:00
URZĄD GMINY WIERZBICA Zakup energii elektrycznej dla Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjn...
8570091 2021-12-10
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY CZYŻEW Kompleksowa dostawa energii elektrycznej ( wraz z usługą dystrybucji ) na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie Przedmiotem niniejszego zamówieni...
8574417 2021-12-10
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WAWER M. ST. WARSZAWY Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie. Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie objętym zamówieniem wynosi 189 300 kWh.Szczeg...
8572761 2021-12-10
godz. 11:00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W JABŁONCE Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego zgodnie z przepisami Ustawy...
8512730 2021-12-14
godz. 09:00
ŚWIATOWE CENTRUM SŁUCHU INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU ŚWIATOWE CENTRUM SŁUCHU INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU W KAJETANACH UL. MOKRA 17 Numer referencyjny: IFPS/47/PZP/21 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ ...
8526753 2021-12-14
godz. 09:45
URZĄD MIASTA SIEDLCE Dostawa energii elektrycznej NIEzbędnej do zapewnienia zasilenia oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnych, terenów otwartych, budynków Miasta Siedlcei jednostek organizacyjnych i spół...
8569880 2022-01-04
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY TARNOBRZEG „Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, na potrzeby budynków użytkowych, lokali użytkowych, lokali mieszkalnych...