Przetarg 7438739 - Dostawa elektrycznych lokomotyw wieolosystemowych wraz ze...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7438739 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-04-21
przedmiot ogłoszenia
Dostawa elektrycznych lokomotyw wieolosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5
(pięciu) elektrycznych, fabrycznie nowych lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymaniowych. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobligowany do dostawy 5 lokomotyw (2 szt. – II. 2022 r., 2 szt. – III. 2022 r., 1 szt. – IV. 2022 r.), dostarczenia niezbędnej dokumentacji, dostawy zestawu awaryjnego, uzyskania homologacji, przeprowadzenia szkolenia, dostawy oprogramowania, licencji, oznakowania lokomotyw, świadczenia usług utrzymania i inne wynikające z załączników nr 1, 1a, 1b i 2 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy lokomotyw będących przedmiotem niniejszej umowy w terminach wcześniejszych, niż wskazane powyżej, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w związku z brakiem zgody Zamawiającego na wcześniejszy termin dostaw lokomotyw przez Wykonawcę.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 34611000, 50222000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się