Przetarg 8969867 - Dostawa dla Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w...

   
Analizuj Zamówienie 8969867 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-10
przedmiot ogłoszenia
Dostawa dla Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Jodłowniku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu ciężarow
ego typu wywrotka z HDS Numer referencyjny: ZP/3/2022
Dostawa dla Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Jodłowniku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu ciężarowego typu wywrotka z HDS
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu ciężarowego typu wywrotka z HDS, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w ogólnych warunkach leasingu Wykonawcy, przedmiotu leasingu w postaci pojazdu ciężarowego typu wywrotka z HDS na potrzeby własne. 2. Dostarczany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nie obciążony prawami osób trzecich. Jakiekolwiek wskazania w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia i dołączonych do niej załącznikach, pochodzenia materiałów tworzących przedmiot zamówienia należy traktować jako typ przykładowy, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych
branża Finanse - leasing, Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34134000, 66114000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody specjalistyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9095522 2022-08-17
godz. 10:00
SZPITAL PUCKI SP. Z O.O. Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym oraz kardiomonitora z funkcją defibrylatora Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposa...
9091579 2022-08-17
godz. 12:00
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYM BIDACZOWIE Zakup samochodu specjalnego pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Stary Bidaczów 4.2. Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia:1) Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ...
9101569 2022-08-19
godz. 09:00
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOCISZEWIE Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego (rok produkcji 2022)średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z...
9070714 2022-08-22
godz. 10:00
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KIELCACH Dostawa samochodu operacyjnego MT.2370.1.2022
9047420 2022-08-22
godz. 10:00
POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE Dostawa 5 szt. ambulansów typu C na bazie furgonu wraz z wyposażeniem Numer referencyjny: ZP-10/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk, fabrycznie nowych ambulansów na bazie fu...
9106263 2022-08-22
godz. 10:00
EKOZUK SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarki. Wymagane parametry techniczno-użytkowe:PODWOZIE1 Rok produkcji 20222 Podwozie w konfigura...
9108933 2022-08-24
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLEŚNIE Dostawa ambulansu typu C wraz z zabudową części medycznej w ramach projektu Opolskie wspiera szpitale w walce z "COVID-19" Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu ratunkowego typu...
9100740 2022-08-26
godz. 11:00
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZUBRZYCY GÓRNEJ Dostawa Lekkiego Samochodu Rozpoznawczo-Ratowniczego z oznaczeniem SLRr z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Górnej 1. Przedmiotem zamówienia jest „dost...
9105897 2022-08-30
godz. 12:00
TRANSTECH SP. Z O.O. Wykonanie zabudowy podwozia samochodu MAN 14.284 beczką asenizacyjną.
9097645 2022-09-09
godz. 13:00
URZĄD GMINY JEMIELNO Środki transportu dla Gminy Jemielno rozwiązaniem problemów gospodarki ściekowej Numer referencyjny: IB 271.22.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu: 1) Cią...