Przetarg 7547072 - ,, Dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów...

   
Analizuj Zamówienie 7547072 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-19
przedmiot ogłoszenia
,, Dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów służbowych będących w użytkowaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie ”.
Numer referencyjny: SZ.ROZ.2810.24.2020

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów służbowych będących w użytkowaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ na które składa się:
- opis przedmiotu zamówienia
- formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 4a do SIWZ
2. Ilość asortymentu przedmiotu umowy ma charakter szacunkowy i może podlegać zmianom w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania wartości umowy w pełnym zakresie. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony Zamawiającemu towar.
branża Motoryzacja
podbranża części samochodowe
kody CPV 34300000, 34640000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się