Zlecenie 8104822 - Dostawa części do prowadnic do maszyny torowej AHM 800R ...

   
Zamówienie 8104822 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-04-28
przedmiot zlecenia
Dostawa części do prowadnic do maszyny torowej AHM 800R

Części do prowadnic do maszyny torowej AHM 800R W załączeniu: 1)
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami, 2) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU), 3) Klauzula informacyjna (RODO). Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU. Składając ofertę Wykonawca tym samym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO załączoną do dokumentacji postępowania oraz zrealizował obowiązek, o którym mowa w ust. 3 Klauzuli informacyjnej RODO w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się