Przetarg 7745238 - Dostawa ciągnika rolniczego z zamontowanym ładowaczem...

   
Analizuj Zamówienie 7745238 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-09
przedmiot ogłoszenia
Dostawa ciągnika rolniczego z zamontowanym ładowaczem czołowym wraz z osprzętem, tj. broną talerzową resorową
Numer refere
ncyjny: 21/SGT/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z zamontowanym ładowaczem czołowym wraz z osprzętem, tj. broną talerzową resorową.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby ciągnik był wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., był w stanie wolnym od ograniczeń w używaniu oraz zastawów na rzecz stron trzecich.
Dostarczony ciągnik wraz z zamontowanym i podłączonym ładowaczem czołowym TUR ma być objęty przez Wykonawcę co najmniej 18-mięsieczną gwarancją, przy założonej eksploatacji pojazdu na poziomie min. 1000 motogodzin (mth).
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną bronę talerzową resorową na okres 24 miesięcy.
Dostarczony ciągnik musi być homologowany, spełniać warunki techniczne i posiadać wyposażenie wynikające z ustawy z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 późn. zm.).
Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub równoważny dokument homologacyjny.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie/instruktaż dla minimum 8 operatorów Zamawiającego w miejscu i dniu dostawy.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęt rolniczy
kody CPV 16710000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się