Przetarg 7557153 - Dostawa artykułów administracyjno-biurowych,...

   
Analizuj Zamówienie 7557153 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-26
przedmiot ogłoszenia
Dostawa artykułów administracyjno-biurowych, papierniczych, archiwizacyjnych i wyposażenia biurowego dla 17 Wojskowego Oddział
u Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.
Numer referencyjny: 18/WOG/D/Szkol./20

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów administracyjno-biurowych, papierniczych, archiwizacyjnych i wyposażenia biurowego dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.
2. Oznaczenie CPV przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe;
30195000-2 – tablice
30192000-4 – wyroby biurowe
3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie przedmiotu zamówienia, a także ilości zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu cenowym - szczegółowym.
4. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym i jakościowym wskazanym w Formularzu cenowym - szczegółowym, stanowiącym załącznik nr 2.
2) Dostarczone artykuły będące przedmiotem zamówienia powinny być wyrobami nowymi, wcześniej nieużywanymi, pochodzącymi z bieżącej produkcji, posiadającymi nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta i wskazaniem terminu upływu gwarancji.
3) Artykuły stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania mają być nienaruszone, opis zawartości w języku polskim, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikacyjne artykułu, a w szczególności znak towarowy lub markę producenta artykułu, oraz termin przydatności artykułu do stosowania (nie dotyczy artykułów o nieoznaczonym przez producenta okresie przydatności do stosowania – materiały piśmienne np. bloki listowe, zeszyty itp.).
5. Informacja o ofercie równoważnej:
1) Zamawiający przedstawił minimalne parametry artykułów, które spełniałyby założone wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie oferowanych artykułów pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3) Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 uPzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów administracyjno-biurowych, papierniczych, archiwizacyjnych i wyposażenia biurowego dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu. 2. Oznaczenie CPV przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe; 30195000-2 – tablice 30192000-4 – wyroby biurowe 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie przedmiotu zamówienia, a także ilości zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu cenowym - szczegółowym. 4. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym i jakościowym wskazanym w Formularzu cenowym - szczegółowym, stanowiącym załącznik nr 2. 2) Dostarczone artykuły będące przedmiotem zamówienia powinny być wyrobami nowymi, wcześniej nieużywanymi, pochodzącymi z bieżącej produkcji, posiadającymi nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta i wskazaniem terminu upływu gwarancji. 3) Artykuły stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania mają być nienaruszone, opis zawartości w języku polskim, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikacyjne artykułu, a w szczególności znak towarowy lub markę producenta artykułu, oraz termin przydatności artykułu do stosowania (nie dotyczy artykułów o nieoznaczonym przez producenta okresie przydatności do stosowania – materiały piśmienne np. bloki listowe, zeszyty itp.). 5. Informacja o ofercie równoważnej: 1) Zamawiający przedstawił minimalne parametry artykułów, które spełniałyby założone wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie oferowanych artykułów pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 3) Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 uPzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa artykułów papierniczych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów administracyjno-biurowych, papierniczych, archiwizacyjnych i wyposażenia biurowego dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu. 2. Oznaczenie CPV przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe; 30195000-2 – tablice 30192000-4 – wyroby biurowe 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie przedmiotu zamówienia, a także ilości zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu cenowym - szczegółowym. 4. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym i jakościowym wskazanym w Formularzu cenowym - szczegółowym, stanowiącym załącznik nr 2. 2) Dostarczone artykuły będące przedmiotem zamówienia powinny być wyrobami nowymi, wcześniej nieużywanymi, pochodzącymi z bieżącej produkcji, posiadającymi nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta i wskazaniem terminu upływu gwarancji. 3) Artykuły stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania mają być nienaruszone, opis zawartości w języku polskim, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikacyjne artykułu, a w szczególności znak towarowy lub markę producenta artykułu, oraz termin przydatności artykułu do stosowania (nie dotyczy artykułów o nieoznaczonym przez producenta okresie przydatności do stosowania – materiały piśmienne np. bloki listowe, zeszyty itp.). 5. Informacja o ofercie równoważnej: 1) Zamawiający przedstawił minimalne parametry artykułów, które spełniałyby założone wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie oferowanych artykułów pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 3) Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 uPzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa artykułów archiwizacyjnych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów administracyjno-biurowych, papierniczych, archiwizacyjnych i wyposażenia biurowego dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu. 2. Oznaczenie CPV przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe; 30195000-2 – tablice 30192000-4 – wyroby biurowe 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie przedmiotu zamówienia, a także ilości zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu cenowym - szczegółowym. 4. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym i jakościowym wskazanym w Formularzu cenowym - szczegółowym, stanowiącym załącznik nr 2. 2) Dostarczone artykuły będące przedmiotem zamówienia powinny być wyrobami nowymi, wcześniej nieużywanymi, pochodzącymi z bieżącej produkcji, posiadającymi nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta i wskazaniem terminu upływu gwarancji. 3) Artykuły stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania mają być nienaruszone, opis zawartości w języku polskim, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikacyjne artykułu, a w szczególności znak towarowy lub markę producenta artykułu, oraz termin przydatności artykułu do stosowania (nie dotyczy artykułów o nieoznaczonym przez producenta okresie przydatności do stosowania – materiały piśmienne np. bloki listowe, zeszyty itp.). 5. Informacja o ofercie równoważnej: 1) Zamawiający przedstawił minimalne parametry artykułów, które spełniałyby założone wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie oferowanych artykułów pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 3) Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 uPzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Część nr: 4 Nazwa: Dostawa wyposażenia biurowego
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów administracyjno-biurowych, papierniczych, archiwizacyjnych i wyposażenia biurowego dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu. 2. Oznaczenie CPV przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe; 30195000-2 – tablice 30192000-4 – wyroby biurowe 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie przedmiotu zamówienia, a także ilości zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu cenowym - szczegółowym. 4. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym i jakościowym wskazanym w Formularzu cenowym - szczegółowym, stanowiącym załącznik nr 2. 2) Dostarczone artykuły będące przedmiotem zamówienia powinny być wyrobami nowymi, wcześniej nieużywanymi, pochodzącymi z bieżącej produkcji, posiadającymi nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta i wskazaniem terminu upływu gwarancji. 3) Artykuły stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania mają być nienaruszone, opis zawartości w języku polskim, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikacyjne artykułu, a w szczególności znak towarowy lub markę producenta artykułu, oraz termin przydatności artykułu do stosowania (nie dotyczy artykułów o nieoznaczonym przez producenta okresie przydatności do stosowania – materiały piśmienne np. bloki listowe, zeszyty itp.). 5. Informacja o ofercie równoważnej: 1) Zamawiający przedstawił minimalne parametry artykułów, które spełniałyby założone wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie oferowanych artykułów pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 3) Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 uPzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
branża Materiały papiernicze, szkolne
podbranża materiały biurowe i papiernicze
kody CPV 30190000, 30192000, 30195000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się