Przetarg 8128094 - Dostawa angiografu wraz z przebudową pomieszczeń w budynku...

   
Analizuj Zamówienie 8128094 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-05-11
przedmiot ogłoszenia
Dostawa angiografu wraz z przebudową pomieszczeń w budynku nr 1 – łącznik E1-2, I piętro Numer referencyjny: P/068/2021/SEN
/WIM/MON-48/ZP/21
Przedmiotem zamówienia jest dostawa angiografu wraz z przebudową pomieszczeń w budynku nr 1 – łącznik E1-2, I piętro w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb angiografu w budynku głównym nr 1 – łącznik E1/2 I piętro wraz z wyposażeniem”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa angiografu wraz z przebudową pomieszczeń w budynku nr 1 – łącznik E1-2, I piętro w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb angiografu w budynku głównym nr 1 – łącznik E1/2 I piętro wraz z wyposażeniem”. Zamówienie zostało podzielone na pozycje: 1. dostawa angografu; 2. przebudowa pomieszczeń angiografu. Dotyczy pozycji nr 1 przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z systemami sterującymi i oprogramowaniem, montaż, instalację, szkolenie w zakresie użytkowania i uruchomienie wymagającego wbudowania i stałych połączeń angiografu, którego opis zawiera Załącznik nr 5 do SWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych w projekcie umowy stanowiący Załącznik nr 7B do SWZ. Dotyczy pozycji nr 2 przedmiotu zamówienia: Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy pomieszczeń dla angiografu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze – Załącznik nr 9 do SWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 10 do SWZ. Dla ułatwienia wyliczenia wartości ryczałtowej oferty, Zamawiający przekazuje kosztorysy przedmiarowe – szczegółowe stanowiące Załącznik nr 11 do SWZ. Załączone kosztorysy przedmiarowe – szczegółowe należy traktować jako materiał pomocniczy. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary oraz podstawy wyceny. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7A do SWZ.
branża Budowlana - obiekty, Medyczna
podbranża obiekty użyteczności publicznej, sprzęt medyczny
kody CPV 33111700, 33111720, 33111721, 45210000, 45215140, 45310000, 45311000, 45312100, 45312200, 45314320, 45331000, 45332000, 45333000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się